TIN NỔI BẬT

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Hội nông dân và Liên minh hợp tác xã tỉnh
cms-publish-date 06/10/2021 | 04:34  | cms-view-count: 26908

Sáng ngày 6/10, đồng chí Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Hội Nông dân tỉnh và Liên minh hợp tác xã.

 

Toàn cảnh buổi họp

Theo báo cáo của Hội Nông dân, toàn tỉnh phát triển 1.302 hội viên đạt 43,4% kế hoạch, nâng tổng số hội viên lên 60.364 hội viên với 71 cơ sở Hội, 713 chi Hội và 882 Tổ Hội; vận động 32.000 hộ đăng lý phấn đầu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2021 đạt 100% kế hoạch; thực hiện giải ngân cho 198 dự án cho 1.475 hộ vay tỷ lệ thu nợ đạt 100%; các cấp Hội ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên nông dân vay vốn phục vụ sản xuất với tổng số nợ dư trên 834,843 tỷ đồng cho 18.222 hộ vay vốn;  Hội nông dân các cấp đã trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân  với số lượng 346 tấn; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ triêu thụ được 1.402 tấn nông sản ,….

Lãnh đạo Hội nông dân báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2021

Tại báo cáo của Liên minh hợp tác xã, toàn tỉnh có 215 tổ hợp tác xã;  225 HTX; trong đó có 18 HTX  được thành lập mới đều hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp (Krông Nô 03HTX; Cư Jut 01 HTX; Đắk Mil 02 HTX; Đắk song 06 HTX; Đắk Gong 02 HTX, Tuy Đức 03 HTX và Gia Nghĩa 01 HTX); có 11 HTX với 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao - 4 sao( theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND, ngày 9/9/2020 và Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP),…

Tại buổi họp các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề như: xây dựng các mô hình hợp tác xã phát triển kinh tế cho nông dân, xây dựng các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hội nông dân phải sát với thực tế; quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu tập trung như quy trình sản xuất, con giống, giống cây trồng,…

Đ/c Hồ Văn Mưởi -  Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi họp

Phát biểu kết luận tại buổi họp đồng chí Hồ Văn Mười, khẳng định nông nghiệp nông thôn là 1 trong 3 trụ cột và giữ vai trò rất quan trọng với sự phát triển của tỉnh. Do đó HND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh cần có sự chủ động tham mưu kịp thời cho địa phương các giải pháp để khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống nông dân, xã viên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các ngành liên quan sớm xây dựng được trại giống chất lượng; đồng thời phải sớm liên kết với các công ty phân bón bảo đảm cung ứng phân bón chất lượng cho nông dân, cần tuyên truyền mạnh, và sinh động hơn nữa về phát triển sản xuất phân bón hữu, nhân rộng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ đến 71 xã, phường, thị trấn. Đối với việc dạy nghề cho nông dân cần tập trung vào những vấn đề thực tiễn phù hợp tình hình thực tế tại địa phương mình. ,..

Huy Hoàng