TIN NỔI BẬT

Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021
cms-publish-date 06/10/2021 | 03:30  | cms-view-count: 22442

Sáng ngày 6/10, Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Lê Văn Chiến - UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2021,trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nguồn vốn để người dân được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời, phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đến hết tháng 9/2021, doanh số cho vay đạt 870 tỷ đồng với hơn 22.500 lượt hộ vay. Tổng dư nợ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông là 3.144 tỷ đồng, tăng 8,9% so với thời điểm đầu năm. Hoàn thành 93,8% kế hoạch tăng trưởng và hoàn thành 99,4% kế hoạch dư nợ Trung ương giao. Công tác thực hiện uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị, xã hội đạt hơn 3.130 tỷ đồng, chiếm 99,84% tổng dư nợ toàn Chi nhánh. Toàn tỉnh hiện có 68.987 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình thuộc diện chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đã biểu giương NHCSXH và các tổ chức chính trị, xã hội đã làm tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tiếp cận đối tượng nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Song Nguyên