TIN NỔI BẬT

Hội thảo trực tuyến khởi động dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”
cms-publish-date 18/10/2021 | 08:44  | cms-view-count: 42513

Ngày 15/10/2021, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo trực tuyến khởi động Dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” với nội dung giới thiệu tổng thể về Dự án, Dự kiến kế hoạch triển khai Dự án và các vấn đề, đề xuất của các tỉnh triển khai Dự án. Hội thảo được tổ chức hình thức trực tuyến, từ đầu cầu Hà Nội kết nối tới 05 tỉnh thực hiện dự án, tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa.

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Lê Trọng Yên-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại Hội thảo, Bộ NN&PTNT đã thông tin về Dự án, Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (SACCR) Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, sẽ được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh dự án trong 5 năm giai đoạn 2021 – 2026, với kinh phí khoản 30 triệu USD về thích ứng với biến đổi khí hậu do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ, nhằm tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu.
Cũng tại Hội thảo, các cơ quan, đơn vị tham dự từ Trung ương đến địa phương đã cùng thảo luận, chia sẽ các kinh nghiệp để triển khai Dự án đạt hiệu quả nhất.

Hội thảo trực tuyến khởi động dự án SACCR Việt Nam.

Dự án triển khai SACCR tỉnh Đắk Nông với phạm vi thực hiện 16 xã thuộc 03 huyện, gồm huyện: Đắk Mil (các xã triển khai: Đắk Lao, Đức Minh, Đức Mạnh, Thuận An, Đắk Sắk, Long Sơn), Cư Jút ( các xã triển khai: Thị trấn EaT'Ling, Nam Dong, Trúc Sơn, Tâm Thắng, Đắk Drông, Cư Knia), Krông Nô (các xã triển khai: Đắk Sôr, Nam Xuân, Đắk Đrô, Nam Nung) với tổng vốn đầu tư của Dự án là trên 5 triệu USD thời gian triển khai giai đoạn 2021 - 2026, với mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh… 


Đồng chí Lê Trọng Yên-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Dự án SACCR tỉnh Đắk Nông triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích trong phát triển nông nghiệp của các địa phương, nhiều sự hỗ trợ tích cực cho sự phát triển bền vững và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng, sau 5 năm triển khai Dự án sẻ đảm bảo nguồn cung cấp nguồn nước phục vụ nông nghiệp quy mô nhỏ do biến đổi khí hậu; hỗ trợ cho nhóm nông dân nghèo, cận nghèo, dân tộc ít người, đặc biệt là phụ nữ nâng cao sinh kế của người dân, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và góp phần hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tỉnh rất tâm đắc vào các hoạt động của dự án, và sẽ triển khai các giải pháp để phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoạt động. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Bộ NN&PTNT, Nhà tài trợ và các cơ quan hữu quan tiếp tục tạo điều kiện để tỉnh Đắk Nông có cơ hội tham gia, thực hiện những dự án tiếp theo, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, để theo kịp sự phát triển chung của đất nước.

AD