TIN NỔI BẬT

Hội nghị công bố Quy hoạch Kết cấu hạ tầng Đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
cms-publish-date 11/11/2021 | 03:09  | cms-view-count: 13678

Trưa ngày 10/11/2021, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Kết cấu hạ tầng Đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí lãnh đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo tài liệu Hội nghị, phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa là một trong ba khâu đột phá chiến lược, cần được ưu tiên đầu tư tạo tiền đề cho phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng- an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. góp phần giảm chi phí logistic, nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế.

Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đến năm 2030: quy hoạch 09 hành lang vận tải thủy; 55 tuyến vận tải chính trên 140 sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 7.300km; 54 cụm cảng hàng hóa, tổng công suất khoảng 361 triệu tấn, 39 cụ cảng hành khách chính với tổng công suất khoảng 53,4 triệu lượt khách. Với nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030 khoảng 157.533 tỷ đồng(không bao gồm kinh phí đầu tư luồng và các cảng chuyên dùng).

Tầm nhìn đến năm 2050 hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hiện đại, đồng bộ an toàn, có chất lượng dịch vụ vận tải cao gớp phần quan trọng vào giảm chi phí logistic và là một trong những phương thức vận tảu chiếm thị  phần vận tải hàng hóa lớn.

Điểm cầu chính

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết để có được kết quả trên đó là sự nổ lực, cố găng hết sức của toàn ngành Giao thông vận tải, cũng như sự quan tâm phối giữa các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 63 tỉnh thành góp phần tạo nên kết quả trên. Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương hết sức quan tâm tới hành lang vận tải này, khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển vận tải ven biển để đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa trên toàn tuyến.Đồng thời khuyến khích hình thành các doanh nghiệp, các tập đoàn vận tải ĐTNĐ lớn để quy tụ, hình thành các doanh nghiệp lớn với đội tàu hùng mạnh để khai thác có hiệu quả, đóng góp tỷ trọng vận tải hàng hóa lớn, giảm tải cho vận tải đường bộ, đường sắt…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hôi nghị

Huy Hoàng