TIN NỔI BẬT

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
cms-publish-date 01/03/2018 | 07:39  | cms-view-count: 3931

Chiều 28.2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đăk Nông có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đăk Nông

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/12/2017, cả nước có 3.069 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 712 xã so với cuối năm 2016, đạt 34,4% số xã của cả nước, tăng 3,3% so với kế hoạch. Trong đó, có khoảng 492 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Hiện cả nước còn 113 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 144 xã so với cuối năm 2016; 43 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn NTM, tăng 13 huyện so với cuối năm 2016.
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2017 đã vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 6,72% (giảm 1,51% so với cuối năm 2016). Trong đó, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 5%; hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4%. 
Năm 2018, cả nước phấn đấu có ít nhất 39-40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5-6% so với năm 2017; có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng khoản 10 đơn vị so với năm 2017; bình quân tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 5 tiêu chí/xã so với năm 2017, giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 60 xã. Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng thêm 1,5 lần so với cuối năm 2015.

Đồng chí Vũ Tá Long-Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong phát biểu tham luận về các giải pháp, sáng kiến giảm nghèo bền vững đối với đồng dân tộc thiểu số tại chỗ gắn với các doanh nghiệp

Tại tỉnh Đăk Nông, để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, ngoài việc thực hiện tốt cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc thù nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của các Chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 5/61 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đang hoàn thiện thủ tục công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 25.114 hộ với 112.150 khẩu, chiếm tỷ lệ 16,575 trên tổng số hộ toàn tỉnh, giảm 2,63% so với năm 2016, đạt chỉ tiên nghị quyết đề ra. Người nghèo đã được hỗ trợ nâng cao điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập; cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được cải thiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các tỉnh, thành cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong xây dựng NTM và thực hiện giảm nghèo bền vững. Trong đó, cần nhân rộng các điển hình, mô hình cũng như kinh nghiệm về triển khai các chương trình; rà soát, đề xuất các cấp, ngành ban hành cơ chế chính sách liên quan để triển khai có hiệu quả chương trình NTM và giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế. ..

Song Nguyên