TIN NỔI BẬT

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
cms-publish-date 11/04/2017 | 02:26  | cms-view-count: 3027

* Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngày 11/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, cần tập trung trí tuệ, đề xuất nhiều giải pháp hay để công tác BHXH, BHYT đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh đã nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT đối với người dân; đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện BHXH, BHYT để các cấp ủy, chính quyền và các ngành hữu quan quan tâm khắc phục, như tình trạng nợ đọng BHXH; sai sót, chậm trễ trong cấp phát BHYT; chất lượng khám chữa bệnh. Đồng chí đề nghị, các đại biểu cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác BHXH, BHYT và tập trung trí tuệ, đề xuất nhiều giải pháp hay để công tác BHXH, BHYT đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn tăng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu giao cho cả giai đoạn

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 24, cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để công tác BHXH, BHYT đạt hiệu quả, góp phần đem lại quyền lợi cho người dân. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24, các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, thành phần  kinh tế.

Công tác tuyên truyền vận động người dân khi tham gia BHXH, BHYT được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Hội thảo cấp tỉnh với chủ đề "Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh thực hiện lộ trình BHYT toàn dân tỉnh Đắk Nông"; xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ y, bác sỹ về công tác trên địa bàn; cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT, giải quyết chế độ BHXH... tạo niềm tin cho nhân dân.

So với mục tiêu đề ra tại Chương trình số 24, các chính sách, chế độ BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau tăng hơn năm trước, vượt chỉ tiêu giao cho cả giai đoạn. Tính đến 31/12/2016, số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh là 496.728 người (đạt 81%), vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ và vượt 80% so với chỉ tiêu Chương trình số 24.

Hội nghị đã nghe một số tham luận về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh bằng BHYT; công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu về BHXH, BHYT tự nguyện; rà soát thống kê danh sách đối tượng BHYT được Nhà nước hỗ trợ…

Đồng chí Hà Trung Ký, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo đảm các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Trung Ký nhấn mạnh: Để huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo đảm các chỉ tiêu đề ra vào năm 2020 nhằm xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp chủ yếu. Một là, tăng cường sự chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về đẩy mạnh lộ trình BHYT toàn dân; xây dựng lộ trình cụ thể từng năm, đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hai là, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện BHXH, BHYT bảo đảm công khai, minh bạch, xử lý nghiêm để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng hoặc trục lợi từ quỹ BHYT. Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế; kịp thời biểu dương gương người tốt, mô hình hay; phát hiện, phê phán những đơn vị, cá nhân vi phạm luật BHXH, BHYT; chú trọng mở rộng, nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT ở một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia thấp như lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và nhóm hộ gia đình…

Theo Đắk Nông Online