TIN NỔI BẬT

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
cms-publish-date 30/06/2017 | 02:46  | cms-view-count: 5265

Ngày 30/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Cao Huy, Trương Thanh Tùng, Tôn Thị Ngọc Hạnh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm thuận lợi và ổn định, nhiều chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ước đạt khá. Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP ước đạt 5.491 tỷ đồng, bằng 31% KH, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,22%  tăng 6,09% so với cùng  kỳ năm 2016. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao, đạt 137% so với cùng kỳ; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.017 tỷ đồng, tăng 7,83%, đạt 46% KH. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 860,8 tỷ đồng, đạt 57%/DT Trung ương, 52%/DT HĐND tỉnh giao, tăng 22% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 130%/KH, đã vượt kế hoạch đề ra; Vụ Đông Xuân, toàn tỉnh gieo trồng 9.855 ha/KH 9.500 ha, vượt 355 ha so với kế hoạch và tăng 193 ha so với cùng kỳ; Số lao động được giải quyết việc làm đạt 50%/KH; Đào tạo nghề đạt 52%/KH; Số trường học đạt chuẩn quốc gia mới đạt 63%/KH. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ tiêu đạt khá vẫn còn các nhóm chỉ tiêu có tiến độ trung bình, và chỉ tiêu tiến độ thấp như: Giảm nghèo, Nông thôn mới và Tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ rừng đạt thấp.

Trong quý III/2017, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã phải chủ động xử lý tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, đề ra các giải pháp năng động, sáng tạo, linh hoạt để đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể như: Tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XI, Nghị quyết về phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tiếp tục phát triển thị trường thương mại và dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi phá rừng,lấn chiếm đất rừng.  Triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư theo Nghị quyết 05-NQ/TU, khoanh vùng người dân xâm canh, phá rừng, tuyên truyền pháp luật, xử lý triệt để vấn đề xâm canh trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động… 

Tin ảnh: Song Nguyên