TIN NỔI BẬT

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
cms-publish-date 24/04/2017 | 04:26  | cms-view-count: 5340

Ngày 24/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2016 công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã được phát động đến từng đơn vị, địa phương với nhiều hình thức, nội dung phong phú, tiêu chí cụ thể. Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực và phát huy có hiệu quả, các phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng ,nông thôn mới… Công tác xét duyệt đề nghị khen thưởng bảo đảm tính chính xác, công khai, công bằng; việc khen thưởng cho các đối tượng là công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác đã được chú trọng. Việc tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt" được quan tâm…

Đặc biệt trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào Nông thôn mới được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay toàn tỉnh đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Thủ tục hành chính được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và công khai đúng quy định, nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn...

Trong năm 2016, toàn tỉnh có 73 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; 1421 cá nhân, tập thể được UBND tỉnh khen thưởng.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao Bằng truy tặng  danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" của Chủ tịch nước cho thân nhân của các mẹ Việt Nam anh hùng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng cũng còn bộc lộ một số hạn chế: phong trào thi đua ở một số nơi không được duy trì thường xuyên, thiếu đồng bộ; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa cao; biện pháp tuyên truyền còn hạn chế làm giảm động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. Kết quả khen thưởng của tỉnh còn hạn chế về số lượng...

Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, cố gắng khắc phục khó khăn, để tạo động lực thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an  ninh - quốc phòng 5 năm 2016-2020. Thay mặt UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Bốn, phát động các phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới", giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung cụ thể: Đối với Phong trào "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới": Phấn đấu đến năm 2020 có 18 xã đạt 19 tiêu chí; trung bình mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí. Riêng năm 2017 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí. Đối với phong trào "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông": Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; thực hiện đồng bộ Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác thi đua khen thưởng. Hai là, Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong công tác tổ chức phong trào thi đua, vận động các thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả thiết thực và bền vững. Ba là, Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức "Phong trào Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" và Kế hoạch tổ chức phong trào "Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các vấn đề cấp bách của từng đơn vị, địa phương để tổ chức, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề, tạo động lực thúc đẩy "Người người thi đua, ngành ngành thi đua" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Bốn là, Nghiên cứu đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh khen thưởng tràn lan. Quan tâm khen thưởng kịp thời đến công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các đối tượng ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông". Năm là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để làm nòng cốt cho phong trào thi đua.       

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bốn kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước như: Truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" của Chủ tịch nước cho thân nhân của các mẹ: Đàm Thị Rao, ở xã Đắk D'rông (Chư Jút), Trần Thị Kiều, Dương Thị Cái ở thị trấn Kiến Đức và Vương Thị Phượng ở xã Đắk Wer (Đắk R'lấp), Ngô Thị Sắc ở xã Đức Xuyên (Krông Nô); Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể, 1 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể; Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 15 cá nhân; Tặng Cờ thi đua  năm 2016 của UBND tỉnh cho 28 tập thể.

Đồng chí K'Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân
Đại diện cụm trưởng, khối trưởng các cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2017

Tấn Lê