TIN NỔI BẬT

Thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
cms-publish-date 25/04/2017 | 11:13  | cms-view-count: 12755

Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 diễn ra đảm bảo, an toàn, đúng quy chế, ngày 25/4 UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm có 30 thành viên do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban thường trực.  Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban chỉ đạo ban hành.

Ban Chỉ đạo kỳ thi có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi. Báo cáo Ban chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

H.N