TIN NỔI BẬT

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
cms-publish-date 29/09/2016 | 07:28  | cms-view-count: 1635

Ngày 29/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm đạt khá, trong 18 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội (gồm 10 nhóm chỉ tiêu kinh tế và 8 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội) đặt ra tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, ngày 10/12/2015, thì có 02 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch, chiếm 11%; 08 chỉ tiêu đạt khá, chiếm 44%; 02 chỉ tiêu đạt trung bình, chiếm 11%; 01 chỉ tiêu đạt thấp, chiếm 6%; 05 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm, chiếm 28%. Trên cơ sở số liệu 9 tháng, ước cả năm 2016, thì trong 18 chỉ tiêu, khả năng có 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, chiếm 72%; 05 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, chiếm 28%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm ước đạt 9.652 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm, tốc độ tăng GRDP đạt 6,41%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.390 tỷ đồng, tăng 3,46% so với cùng kỳ năm trước và đạt 64% kế hoạch. Toàn tỉnh đã gieo trồng được 82,6 ngàn ha cây trồng các loại, đạt 71% kế hoạch năm, giảm 18% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 437,5 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 63% so với kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 49,7 triệu USD, giảm 65,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 41% so với kế hoạch năm.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng có bước chuyển biến tích cực, các vụ vi phạm về phá rừng giảm 84 vụ và giảm 198 ha diện tích so với cùng kỳ. Công tác trồng rừng đảm bảo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác trồng rừng thay thế gặp nhiều khó khăn do diện tích đất bị người dân xâm canh lấn chiếm.

Chương trình nông thôn mới toàn tỉnh bình quân mỗi xã đạt 10,08 tiêu chí, tăng 0,58 tiêu chí so với năm 2015, đạt 52,73% so với kế hoạch. Riêng 06 xã điểm bình quân đạt 13,83 tiêu chí, đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 còn thiếu từ 2-4 tiêu chí mỗi xã.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 8.346 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tăng 6,91% so với cùng kỳ năm trước. Siêu thị Co.op Mart Gia Nghĩa hoạt động ổn định, 02 dự án trung tâm thương mại tại huyện Đắk Rlấp và huyện Cư Jút dự kiến hoạt động trong quý IV/2016.

Tổng lượt khách du lịch 9 tháng đầu năm ước đạt 200 ngàn lượt khách, tăng 34,2% so với cùng kỳ; tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 87,5 ngàn lượt khách, chiếm 43,8% trong tổng cơ cấu khách; tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 19,3 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến và kết nối du lịch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng là 1.044 tỷ đồng, đạt 71% dự toán Trung ương, 65% dự toán địa phương, giảm 6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.373 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh trong khi chi thường xuyên chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đó là dấu hiệu tích cực trong công tác triển khai thực hiện quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư giai đoạn mới và thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách theo quy định.

Trong kỳ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 294 doanh nghiệp, trong đó có 195 doanh nghiệp và 99 đơn vị trực thuộc, tăng 27,8% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 855 tỷ đồng.

Tỉnh đang tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng phát triển hệ thống giao thông. Từ đầu năm đến nay, đầu tư xây dựng nhựa hoá được 6,2 Km trên tuyến Quốc lộ 14C mới; nhựa hóa được 17,4 Km đường huyện, 21,5 Km đường xã, 38,15 Km đường thôn, bon, 6 Km đường đô thị, nâng tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh lên 55,7%.

Hiện nay tỷ lệ cấp nước sạch tại các đô thị đạt 92%, đang đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho các đô thị và đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho đô thị Gia Nghĩa. Hạ tầng điện tiếp tục được đầu tư, cải tạo, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; 95,6% số hộ được sử dụng điện.  

Tiếp tục tăng quy mô về số trường học với 373 cơ sở giáo dục, tăng 3 cơ sở so với cùng kỳ; với số học sinh từ mầm non đến phổ thông là 159 ngàn học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số là 51,6 ngàn học sinh, chiếm tỷ lệ 34,2%, tăng 9 ngàn học sinh so với cùng kỳ. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia với tiêu chí an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 90,64%. Tích cực triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và công khai chất lượng đạt được và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; quốc phòng – an ninh được tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh…

Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Để phấn đấu đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong 3 tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp năng động, sáng tạo, linh hoạt để đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời thực một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh. Bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra từ đầu năm, quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đặc biệt đề ra giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu 9 tháng đạt trung bình, thấp. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đi vào hoạt động, đặc biệt là những dự án lớn, có tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác trồng rừng thay thế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 217a/KH-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Đăk Nông năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch, các dự án du lịch trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...Tấn Lê