TIN NỔI BẬT

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 05/6/2006 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
cms-publish-date 28/09/2016 | 07:30  | cms-view-count: 2404

Ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 05/6/2006 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã. Các đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Úy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính đồng chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, tình hình khu vực biên giới của tỉnh đã có bước phát triển mới, kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển vững chắc, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của vùng. Diện tích, sản lượng và năng suất cây trồng tăng đều theo hàng năm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng cây công nghiệp dài ngày, giá trị cao hơn. Hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, bước đầu tạo được thương hiệu trên thị trường. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bằng mức bình quân chung toàn tỉnh, bộ mặt nông thôn được đổi mới, khang trang. Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, cơ sở sản xuất phát triển cả về số lượng và quy mô, bước đầu hình thành 01 cụm công nghiệp và một số nhà máy. Hoạt động thương mại phát triển, mở rộng cả về loại hình và mạng lưới, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa của người dân.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, có thể nói vùng biên giới là vùng được Trung ương, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư cao nhất trong toàn tỉnh, kết quả hạ tầng giao thôngbảo đảm, nhất là hệ thống giao thông huyết mạch. Hạ tầng thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới của các vùng sản xuất trọng điểm, hạ tầng cấp điện tương đối hoàn chỉnh, đưa điện lưới đến 100% thôn, bon.

Giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng nhu cầu giáo dục con em trên địa bàn. Lực lượng giáo viên được bổ sung cả về số lượng và nâng cao về chất lượng, cơ sở vật chất trường lớp được cải thiện, khắc phục triệt để tình hình nhà, lớp học tạm. Mạng lưới y tế phát triển đến tận thôn, bon, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tập trung thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình phát triển vùng biên giới, cải thiện đời sống về vật chất lẫn tinh thần cho người dân.

Hoàn thiện xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền các cấp vùng biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại giữa hai tỉnh nói chung và giữa 02 vùng biên giới nói riêng, hoạt động thương mại song phương có bươc phát triển vượt bậc, triển khai nhiều hoạt động giao lưu, thăm hỏi giữa hai vùng. Thực hiện tốt chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới cơ bản dược giữ vững, bảo vệ vững chắc đường biên giới, thế trận quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều hạn chế như cơ cấu kinh tế vùng biên giới thay đổi chậm, các tiềm năng lợi thế chưa được khai thác. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với những cơ sở quy mô nhỏ lẻ, máy móc thiết bị lạc hậu, chưa tạo được bước chuyển biến đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh phía bắc vào còn tiếp diễn, kéo theo một số phong tục tập quán lạc hậu, đói nghèo, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có chiều hướng gia tăng, phức tạp, chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn sự mất ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Đ/c Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại chỉ đạo khai mạc Hội nghị


Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ an ninh quốc phòng, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, kết hợp hiệu quả công tác đối ngoại và công tác quốc phòng; tập trung thu hút và lồng ghép hiệu quả, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển khu vực biên giới, đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp,phấn đấu đến năm 2020, các xã biên giới cơ bản đạt được các tiêu chí nông thôn mới theo tiêu chí đặc trưng của tỉnh; phát huy lợi thế, tiềm năng của cửa khẩu Bu prăng và cửa khẩu Đắk Peur; giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Tấn Lê