TIN NỔI BẬT

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
cms-publish-date 16/09/2016 | 07:47  | cms-view-count: 1534

Ngày 16/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các cấp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV

 

Theo báo cáo đánh giá, sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh, việc xây dựng lực lượng DBĐV của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo.

Các cấp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cụ thể, sát thực. Cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng lực lượng DBĐV, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đến nay, toàn tỉnh đã biên chế, sắp xếp quân số vào các đơn vị DBĐV đạt 98,9% so với chỉ tiêu; trong đó, các đơn vị của Bộ và Quân khu đạt 96%, các đơn vị của tỉnh đạt 99%. Tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đúng 85,5%, gần đúng 5,8%, không đúng 8,7%...

Các đơn vị DBĐV được xây dựng bước đầu đã đạt những kết quả thiết thực trong huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên. Công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng huy động lực lượng DBĐV thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh tại một số địa phương chưa tốt, còn có biểu hiện xem nhẹ, coi đó là trách nhiệm của cơ quan quân sự nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Việc tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật có lúc có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa hết thực lực…

 

Đồng chí Cao Huy đề nghị, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy đề nghị, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục và thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật... Lực lượng quân sự tỉnh chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức. Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tiến hành phúc tra, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị DBĐV được giao. Trong công tác huấn luyện quân nhân dự bị cần tiến hành theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp, nhất là không để có khoảng cách lớn về trình độ kỹ thuật, chiến thuật giữa lực lượng dự bị và lực lượng thường trực...

Theo Đăk Nông Online