TIN NỔI BẬT

Hội thảo nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật góp phần xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
cms-publish-date 15/09/2016 | 07:48  | cms-view-count: 1497

Ngày 15/9, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật (VHNT) góp phần xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Văn nghệ chào mừng hội thảo

 

Các đồng chí: Trần Quốc Huy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; đại diện Hội VHNT các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum và các nhà nghiên cứu văn hóa... tham dự.

 

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu khai mạc hội thảo

 

Đề dẫn hội thảo khẳng định, VHNT là sản phẩm tư duy sáng tạo của con người, sự cảm hóa về nghệ thuật giúp con người vươn tới sự hoàn thiện về nhân cách, đạo đức, lối sống.

Từ năm 2004 đến nay, VHNT Đắk Nông đã có những bước phát triển mạnh mẽ, bước đầu đã có nhiều tác phẩm truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, nhiều công trình nghiên cứu văn hóa dân gian, âm nhạc biểu diễn… Mỗi tác phẩm là tiếng nói tâm huyết, tràn đầy cảm hứng sáng tạo, góp phần khẳng định giá trị đích thực của văn hóa truyền thống dân tộc, tôn vinh cái đẹp và bài trừ cái xấu.

Tuy nhiên, VHNT Đắk Nông còn gặp nhiều hạn chế. Cụ thể, số lượng tác phẩm VHNT ngày càng tăng, nhưng chưa có tác phẩm nổi bật; loại hình văn học còn hạn chế; lực lượng sáng tác thiếu và yếu, chưa có nhân tố nổi trội; rất ít tác giả là người dân tộc bản địa; lực lượng sáng tác chuyên nghiệp chưa nhiều; sự đầu tư cho VHNT cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định…

 

Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến, tham luận tâm huyết

 

Xoay quanh chủ đề, các tham luận tại hội thảo đã khẳng định vai trò quan trọng của VHNT trong đời sống xã hội; đồng thời phân tích, đánh giá  thực trạng của VHNT Đắk Nông trong thời gian qua.

Nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực đã làm rõ mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn; giữa xây dựng, phát triển văn hóa, con người và VHNT; những vấn đề VHNT của tỉnh đang đặt ra; những thành tựu và hạn chế trong việc xây dựng văn hóa và bồi dưỡng tâm hồn con người Đắk Nông...

Nhiều tham luận của Hội VHNT các tỉnh bạn cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong phát triển, nâng cao chất lượng VHNT của mỗi địa phương và đưa ra những đề xuất, giải pháp mang tính khả thi.

Điều quan trọng nhất là để có những tác phẩm VHNT chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật thì cần phải có một đội ngũ sáng tác thật sự có năng lực, tài năng sáng tạo, cống hiến hết mình vì sự nghiệp VHNT của tỉnh...

 

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, hội thảo là dịp để nhìn nhận, đánh giá một cách sâu sắc những hạn chế, bất cập trong việc phát triển VHNT của tỉnh Đắk Nông. Các tham luận và ý kiến của các đại biểu tại hội thảo là cơ sở để tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tốt hơn về phát triển VHNT, gợi mở một số nội dung trọng tâm cần luận bàn và những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng VHNT, góp phần xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Về phía Hội VHNT tỉnh cần phải tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội thảo để tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành chương trình hành động VHNT, gắn với xây dựng con người phát triển toàn diện, làm cơ sở cho các sở, ban ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

 

Theo ĐăkNông Online