TIN NỔI BẬT

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
cms-publish-date 01/09/2016 | 08:06  | cms-view-count: 1264

Ngày 31/8, ngày làm việc cuối cùng kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 11 Nghị quyết.

 

 

Buổi chiều, tại kỳ họp các đại biểu đã chất vấn UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh về các lĩnh vực như:  công tác quản lý bảo vệ rừng, thi tuyển công chức, thi hành án dân sự, ô nhiễm môi trường, chế độ người có công...Những  ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành cơ bản giải đáp được các vấn đề mà đại biểu nêu ra và đưa ra được một số giải pháp cụ thể để khắc phục tình hình trong thời gian tới.

 

Đại biểu Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp, Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp


Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thống nhất thống qua 11 nghị quyết gồm: Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013; Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014; Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Bãi bỏ Nghị quyết số 33 ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Thành lập mới thôn Phú Hòa và thôn Phú Vinh thuộc xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; Giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Đắk Nông; Quy định một số chế độ, định mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Đắk Nông; Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết


Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban mặt trận các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là giám sát thực hiện lời hứa của lãnh đạo các cấp, các ngành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Đ/c Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp


Đồng chí kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tinh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các năm tiếp theo.


Tấn Lê