TIN NỔI BẬT

Họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
cms-publish-date 28/04/2016 | 09:36  | cms-view-count: 1492

Ngày 27/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

 

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến một số nội dung: Kiểm điểm việc thực hiện Kết luận phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo; khẩn trương hoàn thành việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng để đề xuất sửa đổi toàn diện luật này; tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng";...

Từ sau phiên họp thứ 9 đến nay, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã và đang được đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử. Các cơ quan chức năng đã khẩn trương phối hợp, hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng thời đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để xử lý dứt điểm các vụ án  trên theo quy định của pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Phiên họp cũng đã thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2016 của Ban Chỉ đạo. Theo đó, năm nay sẽ triển khai 7 đoàn công tác do 7 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 14 tỉnh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với đa số ý kiến của các thành viên, đánh giá cao việc chuẩn bị của Ban Nội chính Trung ương về những nội dung, vấn đề xin ý kiến Ban Chỉ đạo; đề nghị Ban Nội chính Trung ương nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đề án. Việc phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản được các ý kiến tán thành, tuy nhiên cần rà soát, bổ sung một số trường hợp cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng thành viên, chú ý những địa bàn lớn, quan trọng như Hà Nội, TPHCM.

Cơ bản nhất trí với kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải làm sao cho thiết thực, hiệu quả, từ soạn thảo kế hoạch, phân công các đoàn kiểm tra hợp lý, tiết kiệm, chọn cơ quan, địa phương đến kiểm tra sao cho đích đáng, việc kiến nghị, đề xuất phải thiết thực...

Về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nêu rõ, cần lưu ý phạm vi nội dung của Chỉ thị này đến đâu, không phải toàn bộ công tác phòng, chống tham nhũng, mà tập trung vào công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Cần xác định rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, chọn những việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, bởi vậy cần rà soát những công việc, đề án của Ban Chỉ đạo, đối chiếu với các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tránh trùng lắp trong quá trình triển khai thực hiện; ưu tiên những việc cấp bách. Đối với những công việc, đề án có nhiều cơ quan cùng tham gia, cần xác định rõ cơ quan nào chủ trì, cá nhân nào phụ trách, cơ quan nào tham gia...

Về chỉ đạo các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Tổng Bí thư lưu ý, Ban Chỉ đạo cần tập trung đôn đốc, làm quyết liệt, rõ đến đâu, xử lý đến đấy; không buông xuôi, nể nang, ngoài nhiệm vụ được giao, cần chủ động đề xuất, đoàn kết thống nhất, làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, trước hết là giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vô cùng khó khăn, phức tạp, vẫn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Lần này Nghị quyết Đại hội XII nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 2 nhiệm vụ đầu là chống sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống tham nhũng, quan liêu. Muốn làm được, trước hết Ban Chỉ đạo phải có kế hoạch, phải làm kiên quyết, kiên trì, bài bản, đúng luật pháp, đúng quy định của Đảng, đúng chức năng nhiệm vụ. Từng thành viên Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không được để bản thân mình, cơ quan mình lãnh đạo xảy ra tham nhũng.

Theo chinhphu.vn