TIN NỔI BẬT

Hội nghị tổng kết công tác thi đua ken thưởng năm 2015
cms-publish-date 26/04/2016 | 09:37  | cms-view-count: 1552

Sáng 26/4/1016, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015; phát động thi đua năm 2016 và trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Các đồng chí: Điểu K’Ré, UV Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Điểu K'Ré trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Võ Thị Liễu

 

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2015, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã được phát động và hưởng ứng tích cực từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức, nội dung phong phú, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; xây dựng đảng, chính quyền; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới…

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có 2 Cụm, 15 Khối thi đua các đơn vị thuộc tỉnh; 48 Cụm, Khối thi đua các đơn vị thuộc huyện; các Khối thi đua các đơn vị thuộc các Sở, ngành và tương đương. Việc phân chia cụm, khối thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị trong cụm, khối thi đua. Đồng thời, đã phân công thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh theo dõi hoạt động từng cụm, khối thi đua. Các địa phương, đơn vị đã phân chia các cụm, khối thi đua cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức ký kết  thi đua theo đúng quy định. Nhờ đó, hoạt động các cụm, khối thi đua đã từng bước đi vào nề nếp, việc ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua ở từng cụm, khối thi đua được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ trưởng, phó cụm, khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức xây dựng kế hoạch của cụm, khối, tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các địa phương, đơn vị trong cụm, khối và những nội dung khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh. Công tác xét duyệt, đề nghị khen thưởng đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng. Việc khen thưởng cho các đối tượng là công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác đã được chú trọng; việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt" được quan tâm… 

 

Đồng chí Nguyễn Bốn trao cờ thi đua của Chính phủ cho huyện Đắk R'Lấp và 4 tập thể ngành Giáo dục

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, phong trào thi đua ở một số nơi không được duy trì thường xuyên, thiếu đồng bộ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao. Biện pháp tuyên truyền còn hạn chế làm giảm động lực phấn đấu của tập thể, cá nhân; tỷ lệ khen thưởng cho các đối tượng là công nhân, người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác chưa cao…

Năm 2016, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2016 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; tiến hành kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các cụm, khối thi đua trong tỉnh theo hướng dẫn số 1500/HD-BTĐKT ngày 16/8/2013 của Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương; tích cực triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu đạt chỉ tiêu, giao ước thi đua đã ký kết với Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2015; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 1620/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020…

 

Đồng chí Nguyễn Bốn trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho các cá nhân

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 với chủ đề" Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đồng  chí kêu gọi các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất, phát huy trí  tuệ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông năm 2015


Hội nghị cũng nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức biểu dương và tôn vinh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh khen thưởng. Phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Võ Thị Liễu và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 2 mẹ Hồ Thị Bảy và Đoàn Thị Kiểm; Tặng cờ thi đua của Chính phủ cho huyện Đắk R'Lấp với thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015 và 4 tập thể ngành Giáo dục đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2014-2015 của tỉnh; Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân; Tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho 1 tập thể, 3 cá nhân và 2 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015; Tặng bằng khen UBND tỉnh cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giữa các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2015 và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông năm 2015.

 

Các tập thể nhận cờ thi đua của UBND tỉnh

Tại Hội nghị,  đại diện các Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Sam Nguyễn