Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thông qua các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND khóa III
cms-publish-date 29/11/2019 | 08:02  | cms-view-count: 76135

Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức trong các ngày 28-29/11, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hoa - UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Hoàng Viết Chấn - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông qua nội dung chương trình phiên họp

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án phân loại đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút là đô thị loại IV; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8; Tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 32/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Các báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020; Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch năm 2020; Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Trên cơ sở các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các đơn vị soạn thảo điều chỉnh, bổ sung những ý kiến đã được thống nhất để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Riêng báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Hoa đề nghị, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các tội phạm nguy hiểm như tội phạm liên quan đến ma túy, tín dụng đen...

 

Theo Báo Đắk Nông điện tử