TIN NỔI BẬT

Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
cms-publish-date 09/12/2019 | 04:08  | cms-view-count: 81011

Đúng 8h00 sáng nay (09/12/2019), tại thị xã Gia Nghĩa, HĐND tỉnh Đắk Nông đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh Kỳ họp

Dự khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu Xuân Hùng - UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật tầm quan trọng của kỳ họp. Đây là kỳ họp cuối năm 2019, chương trình của kỳ họp đề ra gồm nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có căn cứ, cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình, hợp lác và phát triển.

Thứ hai, HĐND sẽ xem xét dự kiến thông qua 25 dự thảo nghị quyết, đây là những nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để nền kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng tăng trưởng, phát triển bền vững.

Thứ ba, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; các báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, về công tác nhân sự, tại kỳ họp này có một số nội dung quan trọng, đó là miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh một số ủy viên UBND tỉnh do nghỉ hưu và chuyển đồi vị trí công tác.

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm 2020

Ngay sau lời phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và xây dựng Kế hoạch năm 2020.

Theo đó, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đạt kết quả khả quan, 16 nhóm chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh, trên cơ sở kết quả thực hiện 10 tháng, ước kết quả thực hiện cả năm như sau:  Có 05/16 nhóm chỉ tiêu vượt KH đề ra, chiếm 31,25%, gồm: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.600 tỷ đồng/KH 2.358 tỷ đồng. Số lao động được tạo việc làm mới và tăng thêm là 18.290 người/KH 18 ngàn người; Đào tạo nghề cho 3.960 người/KH 3.800 người. Ước giảm nghèo khoảng 3%/KH trên 2,5%; trong đó: Giảm tỉ lệ hộ nghèo ĐBDTTS tại chỗ khoảng 5%/KH 5%. Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia ước đạt 22 trường/KH 8 trường; 69% dân số trong độ tuổi học trung học phổ thông đi học/KH 69%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 81,15%/KH 81%; Tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 83%/KH 82,3%; Xã, phường, thị trấn văn hóa 38,02%/KH 36%; Cơ quan đạt danh hiệu văn hóa 95,2%/KH 95%.

Có 07/16 nhóm chỉ tiêu đạt KH đề ra, chiếm 43,75%, gồm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 41,67%/KH 43,5%; Công nghiệp xây dựng 16,4%/KH 16,5%; Dịch vụ 35%/KH 32,3%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,3%/KH 6,1%. Tỷ lệ nhựa hoá đường toàn tỉnh đạt 63,5%; trong đó, tỷ lệ nhựa hóa đường huyện đạt 96%, đạt KH. Đảm bảo nguồn nước cho 78% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; 89% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 98% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch, đạt KH. 98% số hộ được dùng điện; Tỷ lệ thôn, bon, buôn có điện lưới quốc gia 99,5%, đạt KH. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,1%, mức tỉ lệ giảm sinh 0,8%o; đạt KH.  59,2% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; 88%/KH 87,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 21 xã), dự kiến thị xã Gia Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 13,9 tiêu chí trở lên, đạt KH.

Tuy nhiên có 04/16 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch, chiếm 25%, tập trung vào các chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,83%/KH 8,09%, không đạt KH đề ra. GRDP bình quân đầu người ước đạt 47,79 triệu đồng/KH trên 48 triệu đồng, không đạt KH đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.000 tỷ đồng/KH 18.500 tỷ đồng, không đạt KH đề ra, chủ yêu do nhà máy luyện nhôm chậm tiến độ. Chỉ tiêu về môi trường: Giảm 11,2% số vụ và 19,7% diện tích phá rừng/KH giảm 50%, không đạt KH đề ra; Riêng các chi tiêu Tỉ lệ che phủ rừng ước đạt 39,3%, đạt KH; Chỉ tiêu trồng rừng tập trung ước đạt 1.247 ha/KH 1.000 ha, vượt KH.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó có các chỉ tiêu chính như: Tăng trưởng kinh tế: GRDP tăng 7,91%/NQ 5 năm 9%. Chuyển địch cơ cấu kinh tế (giá hiện hành): Tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 17,22%; khu vực dịch vụ chiếm 34,97%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,28%/NQ 5 năm lần lượt là 43,5% -22,1% - 28,7% - 5,7%, xấp xi NQ 5 năm.

GRDP bình quân đầu người, đạt 51,26 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 18.000 tỷ đồng/NQ 5 năm là 16.981 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.700 tỷ đồng/NQ 5 năm 2.513 tỷ đồng, vượt NQ 5 năm. Tỷ lệ nhựa hoá đường toàn tỉnh đạt 64%/NQ 5 năm 64%, bằng NQ 5 năm. Bảo đảm nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; 90% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch; bằng NQ 5 năm. 99% số hộ được dùng điện;Tỷ lệ thôn, bon, buôn có điện lưới Quốc gia 100%/NQ 5 năm 100%, bằng NQ 5 năm. Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,1%, mức tỉ lệ giảm sinh 0,8%o, bằng NQ 5 năm. Dân số trung bình ước đạt 638 ngàn người. Số lao động được tạo việc làm tăng thêm là 18 ngàn người; Đào tạo nghề cho 3,8 ngàn người; bằng NQ 5 năm; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên/NQ 5 năm là 2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên/NQ 5 năm là 5%, vượt NQ 5 năm. 70% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế/NQ 5 năm 70%; 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế/NQ 5 năm 82%, bằng NQ 5 năm. Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 8 trường; 70% dân số trong độ tuổi học Trung học phổ thông đi học, bằng NQ 5 năm. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 81,2%; Tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 83,2%; Xã, phường, thị trấn văn hóa 40,5%; Cơ quan đạt danh hiệu văn hóa 95,3%/NQ 5 năm lần lượt là 80% - 65% - 20% - 90%, vượt NQ 5 năm. Tỷ lệ che phủ rừng 39,3% /NQ 5 năm 42%, thấp hơn NQ. Trồng mới rừng tập trung hàng năm 1.000 ha. Giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá. Có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 25 xã), 02 huyện trở lên đạt chuấn NTM; mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên, vượt NQ 5 năm.

Theo chương trình, trong ngày 09 và buổi sáng ngày 10/12, Hội đồng sẽ tiến hành thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết và thảo luận tập trung tại Hội trường.

Buổi chiều ngày 10/12, Kỳ họp sẽ tiếp tục thảo luận tập trung tại Hội trường.

Sáng ngày 11/12, Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Buổi chiều ngày 11/12, Kỳ họp sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh một số ủy viên UBND tỉnh, thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Trước khi bước vào phiên khai mạc, các đại biểu đã đến dâng hoa và thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Tấn Lê