TIN NỔI BẬT

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
cms-publish-date 12/12/2019 | 08:42  | cms-view-count: 3615

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, ngày 11/12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 22 Nghị quyết.

Toàn cảnh kỳ họp

 

Chiều ngày 11/12, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông K' Thanh do chuyển công tác đồng thời bầu ông Y Quang B'Krông, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Lê Văn Tuyến, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do đã chuyển công tác; Trần Đình Vinh, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp do đã nghỉ hưu theo chế độ; Đặng Gia Dũng, nguyên Giám đốc Sơ Xây dựng do đã nghỉ hưu theo chế độ; Hoàng Công Thắng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do đã nghỉ hưu theo chế độ; Lê Sỹ Tuân, nguyên Chánh thanh tra tỉnh do chuyển công tác; Bùi Huy Thành, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do chuyển công tác; Đàm Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do chuyển công tác.
Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Hồ Mười, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và Du lịch; Lê Văn Thị, Giám đốc Sở Công Thương.
Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Trước đó, sáng ngày 11/12, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, công khai, trách nhiệm; các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm như lĩnh vực: tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư, công tác thu hồi đất,  khai thác tại khu du lịch Tà Đùng …Các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đã giải đáp các vấn đề mà đại biểu nêu ra và đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh được bầu bổ sung

 

Cuối phiên họp, Kỳ họp cũng đã quyết nghị, thông qua 22 nghị quyết liên quan đến các tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước năm 2020; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Quy định về một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định mức hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Quy định về chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025; Chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Đắk Nông để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2020 - 2021; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông; Đề án phân loại đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút là đô thị loại IV; Quyết định giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giao dự toán kinh phí phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia năm 2020; Chủ trương thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan của Tỉnh ủy; Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý sử dụng vốn huy động trong dân cư và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Chủ trương đầu tư dự án di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa; Chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp cuối năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần phải đề ra các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các ngành, địa phương, nỗ lực hơn nữa nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung đánh giá, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng của tỉnh theo chuỗi gắn với nội tiêu và xuất khẩu giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030. Triển khai thực hiện các chính sách, đề án, chương trình quyết liệt, đồng bộ và gắn kết theo chuỗi; 02 đề án trọng điểm của ngành nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, bệnh trên cây hồ tiêu, dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bôxít, alumin và luyện nhôm trong thời kỳ mới (2020 - 2030); Hỗ trợ Nhà máy Alumin Nhân Cơ trong vận hành, sản xuất; hỗ trợ Nhà máy luyện nhôm Trần Hồng Quân phấn đấu hoàn thành và đi vào sản xuất vào năm 2021; Tiếp tục dôn đốc để dược UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu trong năm 2020. Thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, chống thất thu thuế; Tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Thực hiện tốt quốc phòng an ninh, giữ vững ốn định chính trị và an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tòn đọng, phức tạp, kéo dài. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triền khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

 

Sau kỳ họp HĐND tỉnh, tất cả các Nghị quyết đã được nhất trí thông qua tại kỳ họp sẽ được Cổng TTĐT tỉnh đăng tải trên mục Nghị quyết của HĐND tỉnh. Mời quý vị quan tâm, theo dõi.
 
Tấn Lê