TIN NỔI BẬT

Tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn
cms-publish-date 13/12/2019 | 08:38  | cms-view-count: 4169

Thời gian qua thực hiện các Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh Đắk Nông đã tiến hành tinh gọn bộ máy quản lý Nhà nước, nhận được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong những năm qua, tỉnh đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điển hình, Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 8/3/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) về "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh".

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ về việc triển khai Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Phan Tân

Đến nay, tỉnh đã giảm được một đầu mối trực thuộc cấp ủy tỉnh (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh) và 1 bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Về đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy đã giảm 16 phòng, ban và tương đương; giảm 26 lãnh đạo, quản lý cấp phòng, trong đó cấp trưởng giảm 12 và cấp phó là 14; đồng thời giảm được 25 biên chế. Đối với các đầu mối bên trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh giảm 13 ban và tương đương, 16 lãnh đạo, quản lý, trong đó cấp trưởng là 9 và 7 cấp phó. Tương tự, các cơ quan bên trong của Văn phòng HĐND tỉnh cũng giảm được 1 phòng, 1 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng.

Đối với các sở, ngành, đến nay đã giảm được 46 phòng, các ban, chi cục và tương đương giảm 5 đơn vị; số phòng trực thuộc các ban, chi cục và tương đương giảm 34 phòng. Lãnh đạo cấp phòng thuộc sở giảm  60 người, cấp trưởng 33 người, cấp phó 27 người… Nhờ đó đã giảm được tổng số 181 biên chế và 10 hợp đồng 68.

UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định sáp nhập các trung tâm gồm: Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống bệnh xã hội thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Đối với cấp huyện, hiện tất cả các địa phương đã thực hiện sáp nhập các đơn vị gồm: Bệnh viện đa khoa, Trung tâm DS - KHHGĐ, Trung tâm y tế, Trung tâm y tế dự phòng thành Trung tâm y tế huyện, thị xã...

Cùng với sáp nhập, tỉnh cũng đã tiến hành giải thể nhiều đơn vị như: Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương; Trung tâm Hội nghị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cho đến nay, tỉnh cũng đã hoàn tất sắp xếp các thôn, bon, tổ dân phố không bảo đảm 50% quy mô số hộ gia đình. Cụ thể, toàn tỉnh có 713 thôn, bon, tổ dân phố, giảm 76 đơn vị. Đồng thời giảm được 1.875 cán bộ không chuyên trách thôn, bon, tổ dân phố.

Theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng là phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Trung ương, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

 

Theo đánh giá, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị sự nghiệp công lập được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ  được điều chỉnh, bổ sung. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của một số cơ quan, tổ chức chưa cụ thể, còn chồng chéo, trùng lắp... Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp.

 

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính mới đây, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo: Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn. Để đạt kết quả cao hơn, các cấp, các ngành, địa phương cần bám sát kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo lộ trình, có bước đi phù hợp, làm đến đâu chắc đến đó, dứt điểm từng ngành, từng cơ quan. Đặc biệt, toàn tỉnh phải chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp sau khi sáp nhập, để bảo đảm không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần được tăng cường cũng như cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế phải bị xem xét kiểm điểm trách nhiệm.

 

Theo Báo Đắk Nông điện tử