Họp bàn các giải pháp triển khai, xây dựng nông thôn mới năm 2020
cms-publish-date 19/03/2020 | 09:09  | cms-view-count: 2359

Chiều 18/3, UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn các giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì.

 

Theo báo cáo tại cuộc họp, về kết quả xây NTM mới so với Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy đề ra, đến nay toàn tỉnh đã có 19/61 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ tiêu này đã đạt vượt mục tiêu đề ra trước 01 năm. Đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đến nay bình quân mỗi xã đạt 14,57 tiêu chí/xã, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đạt vượt chỉ tiêu này. Hiện toàn tỉnh còn 8 xã đạt dưới 10 tiêu chí, xã đạt thấp nhất là 7 tiêu chí, cụ thể: Huyện Tuy Đức có xã Quảng Tâm (9 tiêu chí), Đắk Ngo (7 tiêu chí); huyện Đắk G'long:  xã Đắk Ha (9 tiêu chí), Quảng Hòa (7 tiêu chí), Đắk R'măng (8 tiêu chí), Quảng Sơn (8 tiêu chí), Đắk Som (7 tiêu chí); huyện Krông Nô: xã Đắk Nang (8 tiêu chí).

Hiện nay, thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R'lấp đang phấn đấu thực hiện đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Gia Nghĩa còn lại xã Đắk R'moan chưa đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu đạt chuẩn vào cuối tháng 3/2020. Vì vậy, dự kiến vào quý II/2020, thành phố Gia Nghĩa sẽ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đề nghị thẩm tra, xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, còn huyện Đắk R'lấp sẽ phấn đấu thực hiện đạt chuẩn vào năm 2021.

Năm 2020, có 8 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Đến nay, cơ bản 8 xã đã đạt phần lớn tiêu chí như: Xã K'nia (Cư Jút) đạt 17/19 tiêu chí; xã Ea Pô (Cư Jút) đạt 14/19 tiêu chí; xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) đạt 11/19 tiêu chí; xã Đắk Lao (Đắk Mil) đạt 15/19 tiêu chí; xã Đắk R'la (Đắk Mil) đạt 15/19 tiêu chí; xã Thuận Hà (Đắk Song) đạt 15/19 tiêu chí; xã Đắk D'rồ (Krông Nô) đạt 15/19 tiêu chí; Đắk Sô (Krông Nô) đạt 17/19 tiêu chí. Đối với các xã còn lại của mục tiêu năm 2019 như xã Đắk R'moan (Gia Nghĩa), Đức Mạnh (Đắk Mil), Hưng Bình (Đắk R'lấp), Thuận Hạnh và Nam Bình (Đắk Song) Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ để các xã phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được; đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn trong thời gian tới.

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu kết luận cuộc họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Bốn đề nghị các địa phương phải triển khai quyết liệt các giải pháp trong xây dựng NTM, phấn đấu năm 2020 không còn xã dưới 10 tiêu chí. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng kế hoạch để đạt chất lượng cao hơn. Các Sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát và hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Hiện nay công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cần gắn với phòng chống các loại dịch bệnh đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19, do đó ngoài việc thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong năm 2020, các sở, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh các tiêu chí về y tế để đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết trong việc phòng chống dịch ở cộng đồng. ..

Song Nguyên