TIN NỔI BẬT

Họp triển khai công tác giảm nghèo năm 2020 và công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
cms-publish-date 07/05/2020 | 07:32  | cms-view-count: 2054

Chiều ngày 6/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai công tác giảm nghèo năm 2020 và công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tham dự.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2019 toàn tỉnh còn 17.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,52%.

Với mục tiêu tập trung giảm mạnh hộ cận nghèo, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân cư, cải thiện đời sống tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trường kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh còn dưới 7%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập; 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục nhà ở, nước sinh hoạt và tiếp cận thông tin; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo được tập trung nguồn lực, đầu tư hỗ trợ phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Đến nay, toàn tỉnh đã thống kê, rà soát được 114.886 đối tượng, tổ chức, cơ sở gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tỉnh đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 364 người bán vé số dạo với tổng số tiền 109,2 triệu đồng; chi trả hỗ trợ cho 2.560 người có công với cách mạng với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Dự kiến việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid 19 sẽ hoàn thành trước ngày 10/5/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác giảm nghèo cũng như triển khai thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn, lồng ghép với Chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo năm 2020. Bố trí vốn kịp thời để hỗ trợ chương trình giảm nghèo theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đối với việc hỗ trợ người dân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân kịp thời, đúng đối tượng.

Song Nguyên