TIN NỔI BẬT

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
cms-publish-date 27/11/2020 | 08:38  | cms-view-count: 28691

Chiều 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu các huyện ủy toàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các đại biểu phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu nghị quyết một cách đầy đủ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII diễn ra thành công tốt đẹp, đề ra nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị  trong 5 năm tới và định hướng một số vấn đề lớn đến năm 2030, năm 2045. Đây là những nhiệm vụ chính trị lớn, nặng nề, cần sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Do đó, để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt cần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng với tập thể đề ra những quyết sách mới, sát với cuộc sống, đáp ứng được những vấn đề thực tiễn đặt ra... Các đại biểu phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ, tinh thần, tích cực học tập, nghiên cứu nghị quyết một cách đầy đủ, nghiêm túc, nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh, TP. Gia Nghĩa dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. 

Diễn ra trong 2 ngày (26-27/11), Hội nghị quán triệt 4 chuyên đề chính: Lĩnh vực kinh tế-xã hội; lĩnh vực quốc phòng-an ninh; lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành phố và các đồng chí nguyên UVTVTU đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn TP. Gia Nghĩa...

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề xây dựng Đảng

Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai học tập và tuyên truyền rộng rãi nghị quyết trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, với những nội dung, hình thức phù hợp.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử