TIN NỔI BẬT

Phát biểu kết luận của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
cms-publish-date 07/12/2020 | 08:31  | cms-view-count: 43832

Sáng 4/12/2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Tại phiên bế mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh nhiều vấn đề.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

- Thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương.

- Thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên.

- Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, sôi nổi, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần trách nhiệm rất cao, tâm huyết, quyết tâm cao của Hội nghị; xin được ghi nhận, biểu dương các đồng chí. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin Kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, tỉnh ta cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dịch bạch hầu; thiên tai… nhưng với quyết tâm, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, sự đồng thuận đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; về cơ bản chúng ta đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra; trong đó đạt và vượt 11/16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu.

Mặc dù không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra nhưng là mức tăng trưởng khá trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng. Phát triển nông nghiệp và nông thôn cơ bản ổn định. Hệ thống hạ tầng thương mại đảm bảo nhu cầu về cung cấp hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; thu hút được các dự án đầu tư ngoài ngân sách sẽ trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Lĩnh vực văn hóa, thể thao; giáo dục; y tế; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn cấp quốc gia. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm xử lý. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được chú trọng, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện khá tốt, khá toàn diện; cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, trong đó tập trung chỉ đạo việc tổ chức đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh rất thành công, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương các nội dung, công việc tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh chịu những tác động, ảnh hưởng, thiệt hại do dịch bệnh COVID-19, lũ lụt, sạt lở, giá cả một số mặt hàng nông nghiệp của tỉnh giảm sâu, kéo dài và còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như trong báo cáo đã đề cập và qua thảo luận tại hội trường, ý kiến giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu dự họp đã làm rõ thêm những nguyên nhân khách quan, chủ quan liên quan đến 05/16 nhóm chỉ tiêu không đạt nghị quyết. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đề ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện trong năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu để hoàn chỉnh và triển khai, thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

2- Về Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021:

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về dự báo nhận định dự báo tình hình; mục tiêu tổng quát; 13 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Với yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật. Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện như sau:

(1) Tập trung để thực hiện thật tốt các ý kiến chỉ đạo của Trung ương hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

(2) Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đẩy nhanh, sớm, quyết liệt, đồng bộ tất cả các kế hoạch để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tất cả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội phải tập trung xây dựng, ban hành trong năm 2021 (03 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế rừng, nông lâm kết hợp; Nghị quyết về hạ tầng giao thông; Nghị quyết về phát triển công nghiệp nói chung) cần phải tập trung đầu tư công sức, thời gian, chất lượng sát đúng với tình hình thực tế của tỉnh.

(3) Quyết liệt hơn nữa, chủ động hơn nữa trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: tập trung thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt, rào cản khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các dự án lớn đã được tỉnh chấp thuận đầu tư. Đẩy mạnh và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân (tổ chức, cá nhân nào gây khó khăn phải xử lý nghiêm). Lấy lại đà tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nội tỉnh nhưng phải đảm bảo môi trường. Đẩy mạnh liên kết 04 nhà; hợp tác xã, thu hút mạnh mẽ  đầu tư vào lĩnh vực thương mại, du lịch. Rà soát, soát xét các dự án trên địa bàn toàn tỉnh (chủ yếu và nhất là các dự án kéo dài, dự án treo; khó khăn hoặc vướng mắc về quy trình, thủ tục, trong đó có các dự án về thủy điện) báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến, tháo gỡ... (còn liên quan đến tổ chức, cá nhân cản trở thì cần có biện pháp xử lý quyết liệt, dứt điểm). Lập quy hoạch toàn diện, sát thực tế ngành, địa phương. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách bền vững, việc lập dự toán thu ngân sách giai đoạn 2020 - 2025 và dự toán thu ngân sách cho từng năm của nhiệm kỳ phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước (việc lập dự toán thu ngân sách như đề xuất của các cơ quan chuyên môn là chưa thật sự phù hợp, bởi dự toán thu ngân sách tập trung quá lớn vào 02 năm cuối của nhiệm kỳ, cần phải có tính toán phù hợp hơn).

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển, tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Chú trọng xây dựng, lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tập trung toàn lực của cả hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý rừng, đất rừng trên phạm vi toàn tỉnh; xử lý nghiêm các vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Xây dựng nghị quyết về rừng, đất rừng, tập trung trước hết là 02 quốc lộ 14 và quốc lộ 28 (trồng cây lớn tạo cảnh quan phía Bắc của tỉnh, nghiên cứu trồng cây sao, muồng đen; phía Nam của tỉnh phát triển cây mắc ca và một số cây có giá trị khác, có phương án để tái sinh rừng).

(4) Đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số, nhất là chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh); siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật trong thực thi công vụ (phải có đánh giá độc lập, khách quan về thực hiện nhiệm vụ này để đánh giá, xếp loại sở, ngành địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở quy rõ trách nhiệm liên quan...).

(5) Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân (đặc biệt trong xây dựng xóa đói, giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đây là trách nhiệm của Đảng trước nhân dân). Các cấp ủy đảng, cơ quan cần tổ chức, chăm lo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

(6) Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn trật tự; chủ động kiểm soát được mọi diễn biến tình hình trên tất cả các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội để đem lại sự bình an cho nhân dân cho xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(7) Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan không được chần chừ, do dự, đùn đẩy trách nhiệm, không quyết liệt, không dám làm, vì nước, vì dân vì trách nhiệm chung. Nhanh chóng, kịp thời giải quyết những vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, khó khăn. Phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy các cấp và người đứng đầu của hệ thống chính trị. Phải có quyết tâm chính trị cao, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Không chấp nhận những người trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết tâm, thiếu tinh thần, trách nhiệm; đồng thời các cơ quan tham mưu, theo chức năng, nhiệm vụ của mình kịp thời tham mưu thay thế những người thiếu dũng khí, thiếu trách nhiệm, mất uy tín, năng lực kém cỏi.

Trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí phải thực hiện nghiêm túc, xử lý kiên quyết đúng người, đúng việc, không có vùng cấm với bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào…

(8) Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị:

- Xây dựng Đảng cả về: Tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức (cả văn hóa); tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

- Kịp thời tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác với âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước. Công tác tuyên truyền phải tập trung hướng về cơ sở đến tận người dân.

- Tiếp tục triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc theo phân cấp, thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tiếp tục sắp xếp, bố trí, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương (trong quá thực hiện chưa hoặc không phù điều chỉnh, thay thế).

- Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kết quả cao hơn nữa. Xử lý nghiêm kỷ luật luật Đảng là để làm trong sạch Đảng. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Phải thực hiện nghiêm túc quy định về công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Tổ chức các đợt phát động quần chúng thật sự hiệu quả. Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động của tổ chức đoàn, hội quần chúng nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu để hoàn chỉnh, triển khai, thực hiện.

3. Cơ bản thống nhất thông qua: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII.

Giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý, thảo luận tại Hội nghị để hoàn chỉnh văn bản trình ký ban hành, để thực hiện.

4. Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII.

Thống nhất thông qua, giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để bổ sung cho phù hợp; đồng thời, rà soát kỹ, chỉnh sửa câu từ, cách thức diễn đạt nhằm đảm bảo tính chính xác, khoa học và ký ban hành.

5. Thống nhất thông qua: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài chính đảng năm 2019; ước thực hiện năm 2020; dự toán năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để bổ sung, hoàn chỉnh để triển khai, thực hiện.

Thưa các đồng chí!

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Trong khi đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân, tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, đồng thuận, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2021 đề ra.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, yêu cầu các tổ chức, cá nhân và toàn dân thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Sau Hội nghị này, yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện có hiệu quả nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện, tùy theo mức độ mà có biểu dương, khen thưởng, nhắc nhở, phê bình hoặc có các biện pháp khác.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và toàn thể Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ủng hộ, tín nhiệm tôi làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!

Theo Báo Đắk Nông Điện tử