TIN NỔI BẬT

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
cms-publish-date 11/12/2020 | 02:23  | cms-view-count: 56775

Sau hơn 02 ngày làm việc tích cực, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm của các vị đại biểu, ngày 11/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 20 Nghị quyết.

Toàn cảnh Kỳ họp

Sáng ngày 11/12 Kỳ họp đã bầu ông Nguyên Xuân Thanh, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021


Trước đó, sáng ngày 10/12, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, công khai, trách nhiệm; các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm như lĩnh vực: phát triển điện năng lượng mặt trời, tình trạng yếu kém trong phát triển công nghiệp chế biến, tìm kiếm thị trường; dân di cư đến địa bàn huyện Đắk Glong đã lâu nhưng chưa được cấp hộ khẩu; Tệ nạn ma túy; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm… Các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đã giải đáp các vấn đề mà đại biểu nêu ra và đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Trần Xuân Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp


Cuối phiên họp, Kỳ họp cũng đã quyết nghị, thông qua 20 nghị quyết liên quan đến các tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2019; Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31 ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43 ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09 ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15 ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Đặt tên đường trên địa bàn TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020; Tổ chức lực lượng và một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2021; Kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước năm 2021; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021; công tác cán bộ.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua các Nghị quyết


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, cũng là năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Trước bối cảnh nền kinh tế đất nước và của tỉnh có nhiều thuận lợi đan xen không ít những rủi ro, thách thức, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, của cử tri và Nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh.

Đ/c Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp


Trước mắt, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Đồng thời, cần tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung, bắt tay ngay vào công việc để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.


Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng Nghị quyết, công tác giám sát của HĐND tỉnh.


HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các Nghị quyết mới được thông qua. Khẩn trương rà soát nội dung công việc, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau kỳ họp HĐND tỉnh, tất cả các Nghị quyết đã được nhất trí thông qua tại kỳ họp sẽ được Cổng TTĐT tỉnh đăng tải trên mục Nghị quyết của HĐND tỉnh. Mời quý vị quan tâm, theo dõi.

 

Tấn Lê