TIN NỔI BẬT

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020
cms-publish-date 11/12/2020 | 03:53  | cms-view-count: 56178

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương tại 63 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2016 – 2020, nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho Chương trình giảm nghèo được Chính phủ phê duyệt trên 41 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2020, ngân sách Trung ương đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đạt trên 42 nghìn tỷ đồng, vượt 1,02% chỉ tiêu ngân sách được phê duyệt. Tổng nguồn lực đã bố trí, huy động để thực hiện Chương trình trong cả giai đoạn là trên 93 nghìn tỷ đồng.

Nhờ triển khai có hiệu quả các dự án trong Chương trình nên đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước từ 1 – 1,5%/năm Quốc hội giao. Trong 4 năm, trên 1,3 triệu hộ nghèo đã thoát nghèo, chiếm 58%. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Như vậy sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. 

Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn gần 28%, bình quân trong 4 năm giảm 5,65%/năm; ước cuối năm 2020, tỷ lệ này còn khoảng 24%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm. Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra.

Một số địa phương có tỷ lệ giảm hộ nghèo ấn tượng như các huyện Si Ma Cai, Mường Khương (tỉnh Lào Cai); huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái); huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam)…

Tại tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn bố trí để thực hiện chương trình giảm nghèo là 732,42 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 146,484 tỷ đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh cơ bản triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Trong 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 8,68% so với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 (năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 19,20%, năm 2019 giảm còn 10,52%), ước kết quả hộ nghèo năm 2020 còn dưới 7% đạt mục tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Trong giai đoạn 2021-2025, cả nước duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1-1,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 3,5-4%/năm. Đồng thời phấn đấu từng bước xóa bỏ hoàn thoàn nghèo đói cho tất cả mọi người ở mọi nơi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm cho mọi người, góp phần đảmbảo an sinh xã hội cho người dân, giảm bất bình đẳng trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới các bộ, ban, ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo, thực hiện mục tiêu "Vì một Việt Nam không có đói nghèo". Bên cạnh đó cần có hình thức khích lệ, tuyên dương kịp thời những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo, nhất là những cá nhân có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo; huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội chung tay vì người nghèo "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Song Nguyên