TIN NỔI BẬT

Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2021
cms-publish-date 22/01/2021 | 04:11  | cms-view-count: 7464

Sáng ngày 22/01, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2021.

Đồng chí Trần Xuân Hải – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại Hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí: Bùi Hồng Mến – Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trần Văn Long Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh và Lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, cùng lãnh đạo các phòng, Chi cục thuế Khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 và đưa ra các giải pháp công tác thuế năm 2021. Năm 2020, trước khó khăn chung của cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp, toàn ngành Thuế đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành Thuế, công tác thuế năm 2020 của toàn ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực, khả quan. 

Về thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020, thu nội địa 2.401.759 triệu đồng, đạt 104,3% dự toán Trung ương và bằng 94,9% dự toán địa phương giao. Trong đó, Thuế, phí lệ phí thu 1.954.812 triệu đồng, đạt 101,1% dự toán trung ương, đạt 92,8% dự toán tỉnh giao, bằng 96,3% so với cùng kỳ và về thu biện pháp tài chính 446.947 triệu đồng.

Trong năm qua toàn ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa công tác thuế, như chủ động, phối hợp tích cực với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu các thể chế, chính sách phù hợp trên địa bàn tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính mục tiêu giảm chi phí thời gian và thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Cục Thuế tỉnh đã triển khai kịp thời, bằng nhiều hình thức phù hợp tuyên truyền Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 đến với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp" đễ hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, phát triển;... 

Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế năm 2021, Cục Thuế tỉnh đề nghị toàn ngành nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021; phần đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5%; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính về cải cách hành chính tạo thuận lợi cho việc nộp thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành và triển khai thực hiện nghiêm 18 giải pháp thực hiện của ngành đã đề ra để triển khai nhiệm vụ năm 2021.  

Đ/c Trần Xuân Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2020 của ngành Thuế đã đóng to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Trần Xuân Hải nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước dự báo gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2021 giao cho ngành Thuế là hết sức nặng nề, vì vậy toàn ngành phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhàn ước năm 2021, ngoài các nhiệm vụ của ngành đã đặt ra, trong năm 2021 đồng chí yêu cầu toàn ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Cục thuế tỉnh cần tăng cường tích cực hơn nửa trong công tác tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021 của ngành Thuế; chủ động phối hợp Sở Tài chính tham mưu, đề xuất điều chỉnh các khoản phí, lệ phí để tăng thu cho ngân sách nhà nước đúng quy định; triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 11/2020/CT-TTg ngày 4/3/2020, Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020; duy trì tốt công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của ngành; đồng thời tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo phương châm "minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới", đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đ/c Trần Xuân Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác ngành Thuế năm 2020.

AD