TIN NỔI BẬT

Quy trình, điều kiện nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
cms-publish-date 23/02/2021 | 09:06  | cms-view-count: 8204

Ngày 22/2/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 25/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016. Thông báo nêu rõ điều kiện, thành phần và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử để làm căn cứ tiếp nhận hồ sơ của đại biểu ứng cử.

 

Theo Báo Đắk Nông Điện tử