TIN NỔI BẬT

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
cms-publish-date 03/04/2021 | 08:57  | cms-view-count: 11697

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Nam, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cùng các ban ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Trong quý I, cùng với triển khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động nổi bật như phối hợp chuẩn bị chu đáo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị vừa  phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, ngành đã kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp đã khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng cấp thiết.

Ngành chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 chặt chẽ, nghiêm túc. Các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời hiệu quả, chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai từng bước được tháo gỡ…

Tại hội nghị, cùng với việc phân tích làm rõ những hạn chế, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phát triển đảng viên, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như các nội dung nhằm bảo đảm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý I. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Cùng với tiếp tục tập trung xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II; trong đó chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo Đắk Nông điện tử