TIN NỔI BẬT

Tập trung khai thác nguồn thu ở những lĩnh vực còn dư địa
cms-publish-date 13/01/2022 | 04:37  | cms-view-count: 1301

Ngày 13/1, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài chính năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo ngành Tài chính phải tận thu trên cơ sở pháp luật cho phép, không được để thất thoát nguồn thu ở tất cả các lĩnh vực

Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn ngành thực hiện được 3.523 tỷ đồng, đạt 150% dự toán trung ương, 128% dự toán địa phương và tăng 39% so với cùng kỳ 2020.

Nhiều khoản thu đạt khá như khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 406% dự toán Trung ương, 126% dự toán địa phương; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 208% dự toán Trung ương, 202% dự toán địa phương; thu từ lệ phí trước bạ đạt 172% dự toán…

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là 7.345 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, chi lĩnh vực đầu tư phát triển hơn 2.720 tỷ đồng; chi thường xuyên 4.578 tỷ đồng.

Mặc dù thu vượt dự toán, nhưng số thu chưa thực sự bền vững. Hầu hết các khoản thu đều từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Đối với khoản thu nội địa, nhiều lĩnh vực, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn, nhưng đạt thấp, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương.

Các sở, ngành tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, ngành Tài chính cần đoàn kết, thống nhất cao trong việc chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong công tác thu ngân sách.

Nội bộ ngành Tài chính cần gặp gỡ nhau thường xuyên, trung bình 3 tháng/lần, để cùng nắm bắt tình hình thực tiễn, qua đó, chia sẻ, bàn bạc, tháo gỡ khăn, nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Các cơ quan Thuế, Kho bạc, Tài chính, Hải quan phải phối hợp chặt chẽ trên tinh thần vào cuộc quyết liệt để khai thác nguồn thu, nhất là các nguồn thu còn dư địa. "Chúng ta phải tận thu trên cơ sở pháp luật cho phép, không được để thất thoát nguồn thu ở tất cả các lĩnh vực", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong công tác tài chính phải phát huy vai trò người đứng đầu. Thủ trưởng mỗi cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan, liên ngành với nhau cần được phát huy tốt hơn nữa, nhằm thực hiện thật tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Theo báo Đắk Nông điện tử