TIN NỔI BẬT

Ký kết hợp tác phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
cms-publish-date 22/11/2022 | 11:17  | cms-view-count: 4656

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV 20), tối 22/11, tại thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông diễn ra Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông và Ban quản lý CVĐCTC UNESCO Mudeungsan – Hàn Quốc.

Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác

Tại Lễ ký kết, Ban quản lý CVĐCTC UNESCO Đắk Nông và CVĐCTC UNESCO Mudeungsan - Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ trên tinh thần hợp tác và tôn trọng giữa các bên. Mục tiêu của Biên bản ghi nhớ này chính là hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên dựa trên tinh thần hữu nghị hợp tác, tôn trọng tính độc lập pháp lý và vị thế bình đẳng của mỗi Công viên địa chất.

Trong  khuôn khổ thoả thuận này, hai bên sẽ cùng tham gia vào các hoạt động hợp tác: Giao lưu, trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm về bảo vệ di sản, truyền thông về khoa học địa lý và phát triển du lịch địa phương. Hợp tác về văn hóa và du lịch, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả hai công viên địa chất. Trao đổi ý kiến và thông tin trực tuyến thông qua mạng internet và các công cụ khác để chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và quảng bá Công viên địa chất. Lập kế hoạch tổ chức chương trình giáo dục chung, chẳng hạn như chương trình giao lưu học tập kinh nghiệm giữa học sinh các trường của từng Công viên địa chất. Lập kế hoạch xây dựng, phát triển các trang web hoặc ấn phẩm của Công viên địa chất đối tác, xúc tiến các hoạt động nghiên cứu chung nhằm phát triển Công viên địa chất. Biên bản ghi nhớ này có thời hạn hợp tác là năm năm.

 

Sau ký kết, UBND tỉnh Đắk Nông mở tiệc chiêu đãi, đồng thời giới thiệu về bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa Đắk Nông.

song Nguyên