Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
cms-publish-date 03/01/2019 | 03:59  | cms-view-count: 69588

Ngày 3/1/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: K Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nông dân cả nước đã chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu cũng như xử lý kịp thời nhận định, linh hoạt thích ứng với diễn biến thị trường nông sản; tăng cường và chủ động xử lý sớm dịch bệnh cây trồng vật nuôi… Nên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước đã đạt được kết quả cao, toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất hơn về 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu tổng hợp đều vượt kế hoạch đề ra và cao hơn năm trước, đặc biệt GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây, Giá trị sản xuất tăng 3,86%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 42,4%, kim ngạch xuất khẩu 40,02% tỷ USD.

Tại Đắk Nông, năm 2018 tăng trưởng tổng sản phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp (GRDP – giá 2010) ước đạt 8.288 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 5,96%. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 465.704 tấn/413.906 tấn kế hoạch, đạt 112,51% tăng 66.044 tấn so với năm 2017. Sản lượng cà phê nhân đạt 291.513 tấn/279.723 tấn KH, đạt 104,21% so kế hoạch, tăng 24.014 tấn so với năm 2017. Sản lượng Tiêu hạt đạt 51.853 tấn/59.586 tấn KH, chỉ bằng 87% so kế hoạch, nhưng tăng 13.281 tấn so với thực hiện năm 2017…

Năm 2019, Đắk Nông phấn đấu các mục tiêu, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản đạt 5,77%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,3%; Trồng mới rừng 1.000 ha; tỷ lệ phá rừng giảm 50% về số vụ và giảm 50% về diện tích. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 13,9 tiêu chí trở lên. Tỷ lệ đáp ứng diện tích có nhu cầu tưới 78%; Tỷ lệ hộ nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh là 89%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Do đó, toàn ngành cần tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt 3%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 42-43 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 48-50% và 70 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%...

Tấn Lê