Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
cms-publish-date 09/01/2019 | 02:29  | cms-view-count: 108220

Sáng 9/1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các huyện, thị xã và lãnh đạo các Sở có liên quan tham dự.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới và chủ động trong việc tổ chức, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được quan tâm đẩy mạnh, nhờ đó các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, trung ương phát động được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tiêu biểu như phong trào thi đua gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau".

Cùng với đó, công tác khen thưởng được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên, chú trọng khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động… Năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.563 trường hợp, trong tổng số các cá nhân được khen thưởng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất trên 1,2% và khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động trên 21%.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ năm 2019, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với phương châm, hành động  "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá".

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các Bộ, ban ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng; tiếp tục tập trung nghiên cứu để tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong toàn hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu năm 2019. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào do thủ tướng Chính phủ phát động. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, nhân rộng các phòng trào thi đua thiết thực, có hiệu quả, các mô hình, gương điển hình tiên tiến tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước…

Song Nguyên