Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019
cms-publish-date 11/01/2019 | 09:38  | cms-view-count: 8875

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham dự.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, công tác dân vận đạt nhiều kết quả, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Trong đó: Phong trào thi đua "Dân vận khéo" có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện "Năm dân vận chính quyền", các cấp chính quyền đã tập trung thực hiện hiệu quả việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, tăng cường tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính nhà nước các cấp nâng cao tính công khai, minh bạch đã tạo điều kiện phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

Năm 2019, với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá". Với 6 nội dung dân vận chính quyền đã thực hiện trong năm 2018 là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hóa; quan tâm giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người dân, khiếu kiện phức tạp đông người; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về "Năm dân vận chính quyền 2019". Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Các Bộ, ngành Trung ương tăng cường công tác quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cả nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh gọn biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức theo các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương Đảng khóa XII.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cùng với tiếp tục mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các ngành, các cấp chú trọng tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân, doanh nghiệp tiếp cận được với các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, và nhất là xử lý nghiêm tham nhũng. Công tác dân vận cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, lãng phí, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở, gần dân, sát dân, chống bệnh xa dân…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng: Từ kết quả tích cực của Công tác dân vận đã đạt được trong năm 2018 sẽ là nền tảng vững chắc để các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thanh Tùng