Hội thảo về “Chiến lượt phát triển đô thị xanh – thành phố Gia Nghĩa đến năm 2040”
cms-publish-date 18/04/2019 | 04:47  | cms-view-count: 4205

Ngày 18/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Tập đoàn tư vấn quốc tế EGIS tổ chức Hội thảo về “Chiến lượt phát triển đô thị xanh – thành phố Gia Nghĩa đến năm 2040”.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Mỹ Bình đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á, Chủ nhiệm dự án; lãnh đạo các Sở ngành có liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND thị xã Gia Nghĩa; Chủ tịch các xã, phường của thị xã Gia Nghĩa; các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội thảo là một hoạt động có ý nghía rất lớn giúp cho thị xã Gia Nghĩa nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung có những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của thành phố Gia Nghĩa- đô thị Xanh trong tương lai. Trên cơ sở những định hướng chiến lược đó sẽ xác định được những hạng mục dự án đầu tư có tính chiến lược cho thị xã Gia nghĩa để Ngân hàng phát triển Châu Á có thể hỗ trợ vốn đầu tư kịp thời phù hợp với các mục tiêu phát triển của đô thị Gia Nghĩa.

Đ/c Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết mục tiêu đối với đô thị Gia Nghĩa là: Hướng tới xây dựng thị xã Gia Nghĩa trở thành một thành phố văn minh - hiện đại - thân thiện với môi trường - bảo tồn và phát triển các di sản văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc Tây Nguyên, theo mô hình "đô thị sinh thái - dịch vụ - du lịch - công nghiệp" với kiểu kiến trúc độc đáo riêng của Gia Nghĩa, nhằm tạo sức hấp dẫn mới, xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh.

Phát triển Gia Nghĩa là một đô thị động lực trong mối quan hệ hữu cơ của hệ thống đô thị vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Huy động tối đa các nguồn lực, khai thác về phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương một cách tốt nhất, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến trong các ngành sản xuất, dịch vụ, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao khả nâng cạnh tranh để đẩy nhanh lốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng khu vục dịch vụ và công nghiệp.

Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống về trinh độ dân trí, tăng cường nâng cao năng lực quản lý đô thị, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện công bằng xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tích cực triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Phát triển kinh tế - xã hội phải luôn gắn kết chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại hội thảo các chuyên gia đã giới thiệu tổng quan về Dự án chiến lược phát triển đô thị Gia Nghĩa; bối cảnh và mục tiêu của chiến lược phát triển đô thị; hướng tiếp cận thành phố xanh đáng sống; khung quy hoạch; quan hệ đối tác quản lý đô thị vì sự phát triển của thành phố… Cũng tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp trong quá trình quy hoạch phát triển thành phố Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông đến năm 2040. Thông qua đó, tỉnh có những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của thành phố Gia Nghĩa- đô thị Xanh trong tương lai.

Tấn Lê