Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
cms-publish-date 23/04/2019 | 10:14  | cms-view-count: 15599

Chiều 22/4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí Võ Đình Tín - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp trong quý I, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh đã có những đổi mới về phương thức hoạt động nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Về hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH đã bám sát chương trình, kế hoạch giám sát đề ra từ đầu năm, hoàn thành chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các vị ĐBQH tỉnh đã tham gia đầy các hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo kế hoạch.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư. Trong 03 tháng đầu năm 2019, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp 07 lượt công dân, giảm 03 lượt so với Quý I năm 2018. Nhận được hơn 50 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (trong đó có 03 đơn ngoài tỉnh). Qua nghiên cứu, Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển 35 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; lưu 03 đơn, trả lời công dân 03 đơn; hướng dẫn 05 đơn. Các đơn còn lại đang trong thời gian nghiên cứu xử lý.

Trong năm quý II, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; tham gia các cuộc giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan để Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội…

Tấn Lê