Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
cms-publish-date 05/07/2019 | 04:27  | cms-view-count: 2675

Sáng 5/7, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội

 

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Ngô Thanh Danh - Phó bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đại diện MTTQVN các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh;  các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng trên 207 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố và phát huy, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà. MTTQVN các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQVN các cấp đã bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền các cấp, chỉ đạo xử lý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm. Công tác giám sát và phản biện xã hội trong nhiệm kỳ qua đã trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm. Trong nhiệm kỳ, đã chủ trì triển khai được 193 cuộc giám sát, phối hợp tham gia giám sát được 165 cuộc, trong đó có nhiều nội dung quan trọng. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Điểu Xuân Hùng tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

 

Trong mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, đẩy mạnh phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy manh ứng dụng khoa học - công nghệ, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển bền vững.
Phấn đấu nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổ chức tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình của MTTQVN các cấp đến 100% cán bộ Mặt trận, 80% đoàn viên, hội viên và 80% các tầng lớp nhân dân. 100% khu dân cư tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết" trong đó 80% trở lên tổ chức cả phần lễ và phần hội; hằng năm có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trên 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 80 - 90% thôn, buôn, bon, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; trên 90% cơ quan, đan vị văn hóa và 40% - 50% xã phường đạt chuẩn văn hóa. Làm tốt công tác vận động xây dựng Qũy Vì người nghèo. Phấn đâu trong suốt nhiệm kỳ, trực tiếp và phối hợp xây dựng mới 1.000 căn nhà Đại đoàn kết…
Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị MTTQVN các cấp cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc cần đi sâu, quan tâm đến quyền và lợi ích của nhân dân; chủ động, tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân, khắc phục hiện tượng thụ động, né tránh, ngại va chạm. Các hoạt động của Mặt trận cần thiết thực, cụ thể và hướng về cơ sở, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động và giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, hoàn thành việc xóa nhà ở dột nát cho người nghèo để họ vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở từng cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ rừng, chống phá rừng và lấn chiếm đất rừng; bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ chức cần tăng cường hoạt động hướng dẫn nhân dân thực hành dân chủ, chủ động tích cực trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở…
Đ/c Điểu Xuân Hùng - UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IV phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Đại hội đã hiệp thương, thống nhất cử 64 ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; cử 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IV cũng đã hiệp thương cử Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 4 Ủy viên thường trực. Ông Điểu Xuân Hùng - UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa III tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Phạm Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Trần Minh Quân -Trưởng Ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Phú Nghĩ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Đồng chí Lê Diễn tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ "Đoàn kết-dân chủ-đồng thuận-đổi mới-phát triển"

 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.
Đ/c Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Đại hội bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn"
Tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các tập thể xuất sắc
Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IV ra mắt Đại hội

 

Tấn Lê