Khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
cms-publish-date 09/07/2019 | 02:32  | cms-view-count: 3613

Đúng 8h00 sáng nay (07/9/2019), tại thị xã Gia Nghĩa, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Nông đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Dự khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật tầm quan trọng của kỳ họp. Năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND tỉnh. Tỉnh đã xác định năm 2019 là năm tăng tốc, bức phá trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá và quyết nghị các vấn đề quan trọng sau:

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Xem xét, thảo luận và đánh giá kết quả bổ sung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước, và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả công tác của Chánh án Tòa án nhân dân, Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự, các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2019 và một số báo cáo chuyên đề khác.

Xem xét, thảo luận và thông qua 18 dự thảo Nghị quyết quan trong về các lĩnh vực kình tế, văn hóa – xã hội,... nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo đà để nền kinh tế - xã hội của tỉnh ta phát triển bền vững.

Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh liên quan đến những vấn đề được cử tri, nhân dân trên toàn tỉnh quan tâm, phản ảnh…

Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung, trong quá trình thảo luận cần căn cứ vào những mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 và cả giai đoạn 2016 – 2021, đồng thời, trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để đóng góp những ý kiến xác đáng, giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Diễn, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2019; Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan. Trong 16 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, qua rà soát có: 02/16 nhóm chỉ tiêu đạt tốt (đạt KH và vượt KH năm 2019) chiếm 12,5%, 07/16 nhóm chỉ tiêu trung bình, khá (đạt từ 40% KH năm 2019) chiếm 43,8%, khả năng cuối năm đạt KH đề ra;  01 nhóm chỉ tiêu không đạt, khả năng đến cuối năm sẽ không đạt kế hoạch là Tỷ lệ che phủ rừng.

Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP - giá cố định 2010) đạt 8.657 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,03%; trong đó, tăng trưởng các khu vực lần lượt: Nông nghiệp tăng 6,05%; Công nghiệp, xây dựng tăng chung 9,19%; Dịch vụ tăng 9,17% và Thuế tăng 8,51%.

Sản xuất ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, các khu công nghiệp đã thu hút được 03 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 37,5 tỷ đồng, nâng tổng số dự án lên 39 dự án với tổng số vốn đăng ký là 17.872 tỷ đồng. 

Về nông nghiệp: Vụ Đông Xuân thu hoạch cây ngắn ngày được 9.796 ha/10.021,5 ha, đạt 97,95 ha, sản xuất cây ngắn ngày vụ Hè Thu đạt 52.806 ha/72.077 ha, đạt 73%, tăng trưởng ngành nông nghiệp 6,05%. Toàn tỉnh hiện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình chung mỗi xã đạt 13,21 tiêu chí; có 8 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 30 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 7.262 tỷ đồng (đạt 46% KH) tăng 14% so với cùng kỳ. Xuất khẩu 6 tháng đạt 524 triệu USD, đạt 41%KH, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 110,6 triệu USD, đạt 50,3% KH, tăng 40% so với cùng kỳ.

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 1.481 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.283 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ; dự toán chi được kiểm toán chặt chẽ; tập trung nguồn lực để trả nợ vay; cơ bản đảm bảo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, chính sách theo quy định…

Đ/c Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp

Theo chương trình, trong buổi sáng ngày 09/7, Hội đồng sẽ tiến hành thông qua các báo cáo và dự thảo nghị quyết; buổi chiều ngày 09/7, Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.

Buổi sáng ngày 10/7, tiếp tục thảo luận tập trung tại hội trường và chất vấn tại kỳ họp; Buổi chiều tiếp tục thảo luận tập trung tại hội trường và chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Buổi sáng ngày 11/7, kỳ họp xem xét miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
Trước khi bước vào phiên khai mạc, các đại biểu đã đến dâng hoa và thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục đăng tải thông tin diễn biến của kỳ họp và các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi thông qua tại kỳ họp.


Tấn Lê