Bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
cms-publish-date 11/07/2019 | 03:37  | cms-view-count: 3237

Sáng ngày 11/7, buổi làm việc cuối cùng kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã kết thúc. Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 16 Nghị quyết.

Toàn cảnh phiên bế mạc

Buổi sáng ngày 11/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Trung – UVBTV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh do tập trung thực hiện nhiệm vụ mới do Đảng và tổ chức phân công; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cao Huy do chuyển công tác; xem xét cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Bích Huy – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh do đã nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại buổi sáng đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu và trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu nêu ra và đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới, như: công tác quản lý đô thị; quản lý giao thông; biên chế cho sự nghiệp giáo dục, y tế; độ che phủ rừng; sử dụng lao động; quy hoạch treo…

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Sau khi thống nhất một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, với sự nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết: Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết ban hành Quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030; Nghị quyết về việc quy định  mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định  mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ – HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016 – 2018.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác điều hành, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về những thành tích nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của HĐND tỉnh. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triên khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh các biện pháp thu hút đầu tư để khai thác thế mạnh của địa phương. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương. Khuyến khích, quảng bá, thu hút để khai thác tốt tiềm năng, thế manh về du lịch của địa phương, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi tiêu tài chính ngân sách đảm bảo hiệu quả; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao hiệu quả đầu tư, giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa toàn diện ở các cấp học, nhất là giáo dục mầm non, giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016-2018; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh trên cơ sở tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh, những nội dung chất vấn đã hứa cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND và cử tri trong toàn tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tấn Lê