TIN NỔI BẬT

Chủ động ứng phó với cơn bão số 6
cms-publish-date 10/11/2019 | 10:44  | cms-view-count: 96835

Ngày 9/11, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi và các đơn vị có liên quan chủ động ứng phó với cơn bão số 6 nnăm 2019:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 08/11/2019.

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp, các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 4486/UBND-KTN ngày 18/9/2019, Công văn số 3790/UBND-KTN ngày 08/8/2019, Công văn số 3794/UBND-KTN ngày 09/8/2019; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/7/2019; Công văn số 248/PCTT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các văn bản khác có liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong mọi tình huống./.

Xem Văn bản tại đây

BBT