Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
cms-publish-date 15/11/2019 | 03:14  | cms-view-count: 2213

Sáng ngày 15/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Đắk Nông thừa ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh: các đồng chí: Phạm Ngọc Tuyển - Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Chín - Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh đồng chủ trì cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, HĐND, UBND các huyện, thị xã tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 1 năm qua, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đến nay đã có 95/95 đơn vị (100%) các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 60 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP), 35 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia. 64 bộ, ngành, địa phương phát sinh gửi, nhận văn bản điện tử 03 cấp chính quyền (cấp Vụ, Cục, sở, ngành, quận huyện) trong đó có 1200 sở, ngành, quận huyện đã kết nối thông qua LGSP gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 30/9/2019, có tổng số 163.107 văn bản gửi và 488.165 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 116.630 văn bản gửi, 343.547 văn bản nhận của cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 44.889 văn bản gửi, 143.697 văn bản nhận của cấp Cục, Vụ, sở, ngành, quận huyện; 1588 văn bản gửi, 921 văn bản nhận của cấp phường xã.

Về thực hiện chữ ký số, theo thống kê của Ban Cơ yếu Chính phủ, đến nay Ban Cơ yếu đã cung cấp trên 220.000 chứng thư số cho 95 đầu mối và 351 chứng thư số cho lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả đáp ứng lộ trình đề ra tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg, hướng tới mục tiêu 100% các cơ quan hành chính nhà nước tham gia vào quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, đồng chí đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp không kèm theo văn bản giấy và sử dựng chữ ký số; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật an toàn an ninh thông tin, nâng cấp phần mềm để tạo sự đồng bộ. Các Bộ, ngành chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện sớm thể chế mà Chính phủ phân công. 

 

Song Nguyên