Cụm thi đua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổng kết phong trào thi đua năm 2019
cms-publish-date 06/12/2019 | 03:02  | cms-view-count: 1102

Ngày 6/12, tại thị xã Gia Nghĩa, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Cụm thi đua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung gồm các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Kon Tum. Theo đánh giá, trong năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong Cụm đã quán triệt, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong cụm đã làm tốt công tác tham mưu hoạt động lấy ý kiến góp ý dự án luật, nghị quyết; tham mưu hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề hàng năm; tham mưu công tác tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực mà các đại biểu quan tâm, tổng hợp ý kiến cử tri, đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời, thấu đáo ý kiến cử tri đạt kết quả cao. Công tác tham mưu và phục vụ tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, tổ chức tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Tổ chức kịp thời việc đăng ký, giao ước và phát động phong trào thi đua trong mỗi Văn phòng, bám sát chủ đề và tư tưởng chỉ đạo theo Bản ký kết giao ước thi đua của Cụm với nội dung phong phú, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. ..

Tiếp tục phát huy kết quả trong năm 2019, hội nghị đề ra nhiệm vụ trong năm 2020: Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ công chức người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, chủ động triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh trong mọi hoạt động công tác; tập trung quán triệt, tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Cụm thi đua và mỗi đơn vị thành viên kịp thời tổ chức phát động và đăng ký thi đua đầu năm, sơ kết phong trào thi đua 6 tháng và tổng kết năm theo đúng quy định…

Song Nguyên