Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020
cms-publish-date 17/01/2020 | 08:55  | cms-view-count: 7315

Chiều 16/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Bùi Huy Thành - TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban chủ trì hội nghị. TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham dự.

Theo đánh giá, năm 2019 ngành Tuyên giáo Đắk Nông đã bám sát định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Trong năm, ngành đã hoàn thành tốt 24/24 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao. Nổi bật là công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời, đổi mới về phương pháp, nội dung, chú trọng nâng cao chất lượng.

Công tác định hướng tuyên truyền, chỉ đạo hoạt động báo chí, truyền thông được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng giao bán báo chí ngày càng được nâng cao, những vấn đề báo chí nêu được giải đáp kịp thời. Việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực; công tác tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng được quan tâm; công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo trên địa bàn được lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả; công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp được chú trọng.

Về phương hướng năm 2020: Toàn ngành tập trung định hướng tuyên truyền, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trên không gian mạng. Đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy trên công tác tư tưởng; tăng cường sự lãnh đạo của đảng trên công tác văn hóa, khoa giáo; tuyên truyền cổ vũ, động viên nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Thành nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do đó, đồng chí yêu cầu toàn ngành tăng công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh", theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đáp ứng nhu cầu nhiệm trong tình hình mới. ..

Song Nguyên