Công viên Địa chất Đắk Nông nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu
cms-publish-date 08/07/2020 | 02:59  | cms-view-count: 1782

Ngày 7/7, tại Trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris (Pháp), Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu.

Miệng núi lửa ở Công viên Địa chất Đắk Nông

Với sự công nhận này, Công viên Địa chất Đắk Nông trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ ba ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) và Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng).

Công viên địa chất Đắk Nông được thành lập năm 2015 và hướng đến mục tiêu tham gia mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu vào năm 2020. Trong thời gian vừa qua, các bộ ngành liên quan, trong đó có Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế đã phối hợp, nghiên cứu các giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học, trên cơ sở đó xây dựng và đệ trình hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông lên UNESCO vào tháng 11/2018.

Theo quy định, tháng 9/2019, Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu đã họp tại Indonesia và xem xét, đánh giá tổng thể các hồ sơ được Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu đề cử trên toàn thế giới, trong đó có Hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông của Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu đã họp tại Indonesia, thống nhất đề cừ hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông lên tổ chức UNESCO  xem xét, công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu và Kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO khóa 209 được tổ chức tại Pháp vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khóa họp đã được dời đến ngày 29/6-10/7/2020. Vào ngày 7/7, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua việc Hồ sơ Công viên địa chất Đắk Nông của Việt Nam tham gia mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu.

Dự kiến, Lễ công bố trực tuyến danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO năm 2020 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13/7- 15/7/2020./.

Sĩ Sĩ