Bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
cms-publish-date 10/07/2020 | 02:57  | cms-view-count: 5566

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, ngày 10/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất ban hành 10 Nghị quyết.

Toàn cảnh Kỳ họp

Sáng ngày 10/7, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, công khai, trách nhiệm; các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm ở các lĩnh vực: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoạt động truyền thanh cơ sở còn nhiều bất cập, hệ thống truyền thanh cơ sở hư hỏng, cán bộ phụ trách chuyên môn truyền thanh cơ sở hạn chế, chưa được hưởng chế độ theo quy định; dây cáp mạng trên các tuyến đường còn chồng chéo gây mất mỹ quan đô thị tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông…Các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đã giải đáp các vấn đề mà đại biểu nêu ra và đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Cuối phiên họp, Kỳ họp cũng đã quyết nghị, thông qua 10 nghị quyết, trong đó có 09 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R'la của huyện Đắk Mil và xã Cư K'nia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô. Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư, cập nhật điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng tại Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh và điều chỉnh quy mô dự án Hồ chứa nước Đắk N'Ting, huyện Đắk Glong trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nghị quyết ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh. Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp thu tất cả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Để hoàn thành mục tiêu đó, trước mắt, yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả; trọng tâm là Nghị quyết 18, 19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quỵết số 18- NQ/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, Tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Kịp thời tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra, chống thất thu. Giảm tối đa các cuộc họp, hội nghị; tổ chức theo hình thức trực tuyến. Triển khai đảm bảo tiến độ các dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là giải pháp cốt lõi, chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Bốn là, Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt kế hoạch sản xuất các sản phấm chủ lực về công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng trong thu hút đầu tư, trong triển khai thực hiện dự án, đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng và sớm hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ, đáp ứng tiến độ xây dựng Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông sớm đi vào hoạt động.

Năm là, Thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bằng những giải pháp thực tế như: tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh, tạo nên chuỗi liên kết giá trị sản phẩm để tiếp cận thị trường trên diện rộng, nâng cao đời sống của người dân. Tập trung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm, kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Sáu là, Tiếp tục hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô điểm trường, lớp học các trường mầm non, phổ thông công lập nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2019 - 2021 theo đề án đã được phê duyệt. Có giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở vùng sâu, vùng xa. Tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT năm 2020 đảm bảo đúng quy định.

Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh bạch hầu; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc"; chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác giảm nghèo bền vững.

Bảy là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020.

Tám là, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội năm 2020 theo nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Đề nghị ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Sau kỳ họp HĐND tỉnh, tất cả các Nghị quyết đã được nhất trí thông qua tại kỳ họp sẽ được Cổng TTĐT tỉnh đăng tải trên mục Nghị quyết của HĐND tỉnh. Mời quý vị quan tâm, theo dõi.

Tấn Lê