TIN NỔI BẬT

Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 20/01/2021 | 07:51  | cms-view-count: 4895

Sáng ngày 19/01, Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2025, năm 2021

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, quy mô sản xuất nông nghiệp được mở rộng (năm 2020: 316.374 ha, tăng 12.972 so với năm 2015); cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa  kỹ thuật trong sản xuất, quan tâm đến chất lượng giống cây trồng, vật nuôi. Trong giai đoạn này, đã thực hiện được 6/9 chỉ tiêu theo Nghị quyết của ngành như: Tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nông lâm thủy sản bình quân tăng  4,57%/năm, chưa đạt Kế hoạch (mục tiêu NQ tăng 5.27%); Tỷ lệ đảm bảo  nguồn nước cho diện tích cây trồng có nhu cầu tưới 80% đạt KH(mục tiêu NQ 80%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 90%, đạt KH (mục tiêu NQ 90%); Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%, không đạt KH (mục tiêu NQ 42%); Trồng rừng tập trung đạt 8.544,29 ha, đạt KH (mục tiêu NQ 5.000 ha); Số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá, không đạt (Giảm 50% số vụ và diện tích rừng bị phá); Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 28 xã, vượt KH (mục tiêu NQ 18 xã); Mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí, đạt KH (mục tiêu NQ bình quân mỗi xã 5 tiêu chí trở lên ). Như vậy có 6/9 chỉ tiêu đạt và vượt KH; chỉ 01 chỉ tiêu xấp xỉ đạt KH (Tốc độ tăng trưởng); còn lại 02 chỉ tiêu chưa đạt KH (tỷ lệ che phủ rừng và giảm tỷ lệ số vụ phá rừng).

Giai đoạn 2021-2025: Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản đạt 4,5%/năm;GRDP ngành nông lâm thủy sản đến 202 đạt 16.027 tỷ đồng; Cơ cấu tổng giá trị tăng ngành nông lâm thủy sản giảm còn 31,62%; Tỷ lệ đáp ứng nguồn nước tưới cho diện tích cây trồng có nhu cầu cần tưới đạt 85%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 94,3 triệu đồng; Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến (CNC) đạt 393,4 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đat 40% vào năm 2025; trồng mới rừng tập trung 5.000 ha; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 43 xã, tỷ lệ 71,67%, trong dó số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 12 xã, đạt 20%; số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 17.2 tiêu chí trở lên.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận chia sẻ khó khăn vướn mắc trong quá trình thực hiện như: nguồn vốn vay hỗ trợ đầu tư chế biến gặp nhiều khó khăn; hoạt động liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa bền vững; việc thu hút người dân, doanh nghiệp vào công tác phát triển rừng chưa hiệu quả,…. 

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị  đồng chí Nguyễn Đình Trung –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, các mặt đạt được vẫn chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, phù hợp với với thực tiễn của đia phương, gỡ được các "nút thắt" trong sản xuất hàng hóa, phát triển lâm nghiệp bền vững; trong năm 2021 ngành Nông nghiệp cần sớm tham mưu cho tỉnh ban hành nghị quyết về kinh tế rừng, chiến lược chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Khâu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của ngành Nông nghiệp phải là khâu mạnh, làm cho người dân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều hơn; nâng cao hiệu quả đầu tư công đối với các dự án ổn định dân cư; tăng cường công tác quản lý, nâng cao dộ che phủ rừng,…

Trong năm 2021, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phấn đấu đạt 4,64% về Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản; 1.000 ha rừng tập trung được trồng mới; Tỷ lệ che phủ rừng đat 38,15%; Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới 81%; Tỷ lệ  hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 91%; Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 3 xã, bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã trở lên.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao 14 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP lần II năm 2020 cho 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Huy Hoàng