TIN NỔI BẬT

Thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2021 lấy "đầu tàu" làm trọng
cms-publish-date 22/02/2021 | 08:37  | cms-view-count: 6850

“UBND tỉnh sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trước đây có nhiều điểm chúng ta làm chưa tốt. Vì vậy, năm 2021 sẽ khắc phục và nhất là tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu”. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND tỉnh tổ chức ngày 14/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Năm 2020, với những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, hạn hán, lũ lụt... tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (giá 2010) tỉnh Đắk Nông đạt 5,91% (kế hoạch 7,91%). Theo Tổng Cục thống kê, GRDP của tỉnh ước đạt 4,65%, xếp thứ 2/5 tỉnh Tây Nguyên.

Hạ tầng đô thị thành phố Gia Nghĩa ngày càng phát triển.

Năm 2021, Đắk Nông đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 7,18%. Trong bối cảnh còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, giá cả nông sản bấp bênh... việc đạt được chỉ tiêu này đòi hỏi trách nhiệm và quyết tâm rất cao của những người đứng đầu các cấp.

Từ trách nhiệm đầu tư công  

Ngoài câu chuyện đại dịch Covid-19, một vấn đề kinh tế được nhắc nhiều trong năm 2020 là vấn đề giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Trong khi Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh đặt ra kế hoạch giải ngân đạt 100%, nhưng tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh mới giải ngân được 1.430 tỷ đồng, trong tổng số hơn 2.396 tỷ đồng, đạt 59,7%.

Nói về thực trạng giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung chỉ ra, giải ngân đầu tư công những năm qua đạt thấp có một phần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa làm quyết liệt.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2021: "Đối với đầu tư công, chúng ta phải thay đổi cách làm. Phải thay đổi cả nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của chủ đầu tư và kể cả Sở Kế hoạch và Đầu tư".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, phải đưa trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư. "Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn. Vì vậy, anh phải sát sao để sử dụng đồng vốn được hiệu quả. Đơn vị nào giải ngân không hiệu quả, ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư thì có cả Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm. Đây là điểm mới trong giải ngân đầu tư công trong năm 2021", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung khẳng định.

 

Gần 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021

Tổng số vốn dự kiến được bố trí trong năm 2021 ở Đắk Nông đạt hơn 1.966 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2020 (năm 2020 bố trí gần 2.100 tỷ đồng). Cụ thể, nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) hơn 665 tỷ đồng, giảm 26%; vốn ngân sách Trung ương (ODA) hơn 336 tỷ đồng, giảm 31%; vốn ngân sách địa phương hơn 944 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020.

 

Nguồn vốn đầu tư công năm 2021 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các dự án. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung, mặc dù danh mục bố trí vốn đã được thông qua, nhưng lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế. Nếu thấy dự án không hiệu quả, UBND tỉnh sẽ xem xét tạm dừng để tránh đầu tư dàn trải.

 

Đắk Nông đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 7,18%

Năm 2021, Đắk Nông đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 7,18%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,64%; công nghiệp - xây dựng 12,94%; dịch vụ tăng 7,32%; thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,48%... Tỉnh phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 16.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước 2.750 tỷ đồng...

 

Lành mạnh hóa thu hút đầu tư

Trước những ảnh hưởng tác động lớn từ dịch Covid-19, giá cả hàng nông sản bấp bênh, ảnh hưởng của thời tiết… UBND tỉnh xác định, thu hút dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Đắk Nông phát triển.

Để thu hút được doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung chỉ ra: "Trong năm 2021, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư. Bởi vì, chúng ta còn rất nhiều vấn đề phải khắc phục, giải quyết".   

Chỉ ra câu chuyện nhỏ trong việc lành mạnh hóa môi trường đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung nêu: "Đã gọi là mời gọi đầu tư thì khi bố trí cán bộ tiếp xúc với doanh nghiệp phải cởi mở, có trách nhiệm nhiệt tình hướng dẫn cho họ. Nếu cán bộ tiếp xúc tỏ thái độ này-kia, họ (nhà đầu tư) sẽ chán. Như vậy, dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cố gắng đến đâu, mà việc tiếp cận ban đầu với nhà đầu tư không tốt thì cũng không đạt nhiều kết quả".

UVTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung tặng quà, động viên cán bộ, công nhân Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu.

Cũng liên quan đến việc bố trí cán bộ tiếp xúc với nhà đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc với giám đốc một số sở, ngành có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung cho rằng, không có doanh nghiệp vào thì kinh tế không phát triển được. "Khi kiểm tra, có một số dự án không vướng gì lớn. Thế nhưng, lý do là sở chủ trì với sở phối hợp chưa thống nhất được. Sở chủ trì báo cáo UBND tỉnh, nhưng lãnh đạo UBND tỉnh chưa quyết liệt, nên vướng mắc vẫn lòng vòng", Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra.   

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Mặc dù bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19, hạn hán, giá cả nông sản, nhưng với quyết tâm của toàn tỉnh, nhất là việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chúng ta có quyền kỳ vọng năm 2021, kinh tế Đắk Nông sẽ có sự bứt phá.

Kỳ vọng về sự thành công của năm 2021 cũng là tiền đề để Đắk Nông sớm đạt được mục tiêu "trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 của vùng Tây Nguyên", như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.

 

Năm 2020, Đắk Nông thu hút hơn 15.000 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư

Trong năm 2020, Đắk Nông đã chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 12.895 tỷ đồng (riêng 4 dự án điện gió tại huyện Đắk Song, tổng công suất 330MW đã đăng ký đầu tư 11.551 tỷ đồng). Đắk Nông cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư ở 7 dự án có sử dụng đất thông qua hình thức đấu thầu, với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.230 tỷ đồng.

 

Theo Báo Đắk Nông Điện tử