TIN TRONG NƯỚC

Lễ Ký kết Văn kiện Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”
31/05/2021 | 04:12  | cms-view-count: 8038

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ về Lễ ký Văn kiện Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam” (SACCR) giữa Bộ NNPTNT với Quỹ Khí hậu xanh (GCF). Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan ở trung ương.

Toàn cảnh Lễ ký kết tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông.

Tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
Tại Lễ ký kết, Bộ NN&PTNT cho biết khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng nhiều của sự biến đổi khí hậu hàng năm, như bão, hạn hán xảy ra thường xuyên... Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam"  sẽ giải quyết các vấn đề quan trọng của an ninh nguồn nước cho các nông hộ quy mô nhỏ và sẽ hỗ trợ nông dân đặc biệt là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và nông dân nghèo, chống chịu tốt hơn với các rủi ro biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng đối với sản xuất nông nghiệp. Dự án tổ chức trong 06 năm với tổng vốn của của toàn bộ dự án là trên 30,2 triệu USD, Dự án triển khai tại 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Tại tỉnh Đắk Nông, quy mô của Dự án gồm 02 hợp phần, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến tháng 6/2026, với tổng vốn đầu tư Dự án là 126,995 tỷ đồng, địa điểm triển khai Dự án tại 03 huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô.