TIN TRONG NƯỚC

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
16/09/2021 | 04:36  | cms-view-count: 13941

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, có đồng chí: Điểu K'ré-UVTWĐ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Đương, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo của Liên hiệp Hội Việt nam, từ năm 2016 đến năm 2020, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực, góp phần mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế cho đất nước. Giai đoạn 2015 – 2020: Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN Việt Nam, trong giai đoạn có 7.677 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với 1.490 công trình đạt giải; phối hợp tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh hàng năm, bắt đầu từ năm 2016; trong giai đoạn, các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội; ...
Sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn và Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam đã chủ động tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời chủ động phối hợp tuyên truyền, triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho gần 200 cán bộ, đảng viên; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, của các nhà khoa học và Liên hiệp các Hội Việt Nam trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong thời gian tới, các nhà khoa học cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm liên quan đến: Xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hôi chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; vấn đề tác động của biến đổi khí hậu; già hoá dân số; chiến lược phát triển kinh tế xã hội; vấn đề chuyển đổi số,…Đồng thời triển khai đạt hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

ĐQ