TIN TRONG NƯỚC

Hội nghị trực tuyến thẩm định quy hoạch tổng hợp lưu vực song Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
26/09/2021 | 09:33  | cms-view-count: 17643

Sáng ngày 24/9/2021, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến thẩm định quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Công Thành, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu có đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đ/c Lê Trọng Yên-TUV, PCT UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham gia có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Góp ý tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đều đánh giá tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sêrêpôk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng cũng nhất trí thông qua Quy hoạch sau khi đơn vị thực hiện tiếp thu, chỉnh sửa các góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình phê duyệt.

Đ/c Lê Trọng Yên-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đ/c Lê Trọng Yên-TUV, Phó Chủ tịch UBND thông tin, việc đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, thu thập, kế thừa số liệu, các tài liệu pháp lý, các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh trong lưu vực sông Srêpốk là phù hợp, cấp thiết. Song song với đó, đ/c đề nghị thông tin quy hoạch cần cập nhật để đảm bảo các vấn đề: Cập nhật được với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông; phù hợp, tính khoa học, độ tin cậy của nội dung lập quy hoạch; nội dung giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện quy hoạch….

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành kết luận Hội nghị.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu tài liệu một cách nghiêm túc để đưa ra những ý kiến đóng góp rất chi tiết, mang tính chất xây dựng cho bản Quy hoạch đảm bảo chất lượng và phù hợp với các quy hoạch cấp cao hơn, cũng như các quy hoạch của các ngành có liên quan. Hiện nay, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của bốn tỉnh trên lưu vực đang được xây dựng, do vậy, để đảm bảo tính xuyên suốt và hiệu quả của Quy hoạch, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tham mưu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo quy định, cập nhật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông phù hợp với những nội dung của quy hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong lưu vực sau khi những Quy hoạch này được ban hành. Tại cuộc họp, Thứ trưởng đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tiếp thu tất cả các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các thành viên hội đồng, tiếp tục hoàn thiện bản Quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

ĐQ